SBS BELGIUM – 13/06/2016

Beschrijving van de reclame

De campagne omvat twee filmpjes.

Vooreerst werd een filmpje verspreid via sociale media waarin amateuristisch lijkende beelden te zien zijn van een luidruchtig ruziënd koppel aan een auto op de Grote Markt van Diest, onder de ogen van voorbijgangers en terrasbezoekers.
De vrouw gooit de kleren in de zakken die ze vasthoudt op de grond. Terwijl de man de kleren bijeenraapt, haalt de vrouw een gitaar uit een gitaarkoffer, doet haar schoenen uit en klimt op de auto. Vervolgens slaat ze het instrument en de voorruit stuk. De vrouw wandelt weg, gevolgd door de man.
Op de achtergrond geeft een mannenstem geamuseerd commentaar en is een huilend kind te horen.

Vervolgens werd zowel online als op TV een promotiefilmpje uitgezonden dat professionele beelden van dezelfde scène bevat, met vermelding van het logo van Vier en “Love and Marriage” als achtergrondmuziek.
Voice-over: “Flirten kan ernstige gevolgen hebben. Mijn lief is vrijgezel. Vanaf juni nieuw op Vier.”
Tekst op scherm: “Het begon … als een uitdagend spel. Diest, 27 mei 2016 - Mijn lief is vrijgezel Vanaf juni nieuw”.
Op het einde rolt de volgende tekst voorbij onderaan het scherm terwijl deze ook snel wordt uitgesproken door de voice-over: “Opgepast bespreek aandachtig de spelregels. Bijwerkingen kunnen bestaan uit overmoed en een gevoel van onschendbaarheid. Geen langdurig geflirt zonder uitdrukkelijke toestemming. Niemand raakte gewond bij het filmen van dit spotje, afgezien van de virale reactie op sociale media.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager maakt de adverteerder op een ongepaste manier reclame, aangezien hij agressie viraal wenst te zien gaan als stunt ten behoeve van een nieuw tv-programma.
Nu de ware toedracht gekend is, lijkt dit hem op zijn minst ongepast en wansmakelijk.
Hij haalt tevens aan dat men wenende kinderen op de achtergrond kan horen, en ouders die schreeuwen dat er wel kinderen aanwezig zijn. Hij vindt dat onze kinderen al voldoende met geweld geconfronteerd worden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het een promotiecampagne voor het televisieprogramma “Mijn Lief is Vrijgezel” betrof.

Het format kan beknopt worden samengevat als volgt:

Een single vrouw gaat vier dagen op date, telkens met een andere man. Maar slechts een van deze mannen is echt vrijgezel. De andere drie hebben een vrouw (of vriendin). Kan ze na haar vier dates de echte vrijgezel ontmaskeren?
De getrouwde mannen doen er alles aan om als een echte vrijgezel over te komen. Ze worden daarin bijgestaan door hun eigen vrouw.
Als de single vrouw de vrijgezel kan ontmaskeren, wint ze een reis. Ze kan de vrijgezel mee op reis nemen als ze wil. Kiest ze evenwel voor een getrouwde man, dan wint het koppel van deze man de reis.

De promotiecampagne onder de naam “Flirten kan ernstige gevolgen hebben” kan worden samengevat als volgt:

 1. Er werden vrijdagnamiddag 27 mei 2016 om 16u opnames van een promotiefilmpje gemaakt te Diest. Beelden van deze opnames werden vrij snel na de opnames online verspreid, met medewerking van VIER.
 2. Vanaf maandag 30 mei 2016 zond VIER zowel online als via televisie een promotiefilmpje uit, waarbij beelden van voormelde opnames te Diest werden gebruikt. Dit promotiefilmpje wordt uitgezonden tot en met 19 juni 2016.
 3. Vanaf 20 juni 2016 wordt een tweede promotiefilmpje voor het programma uitgezonden, waarbij evenwel geen beelden van de opnames van Diest meer zullen worden gebruikt.

Wat de klacht betreft, deelde de adverteerder mee dat hij in ieder geval van oordeel is dat het uitzenden van het promotiefilmpje op geen enkele wijze een inbreuk pleegt op de relevante wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen:

 • Het promotiefilmpje heeft een duidelijk humoristisch en creatief karakter, bedoeld om de aandacht van de kijkers te trekken. Deze spot houdt volgens hem ook geen enkel risico in om verkeerd begrepen te worden door de meerderheid van de kijkers (of toeschouwers ter plekke). Mocht dit toch het geval geweest zijn, wenst hij zich hiervoor te verontschuldigen.
 • Het promotiefilmpje dient louter om het geschetste format van het programma op een ludieke manier in de verf te zetten: flirten kan ernstige gevolgen hebben.
 • Het promotiefilmpje toont geen enkele vorm van fysiek geweld of agressie ten opzichte van personen, en bevat op het einde zelfs een disclaimer waarin er uitdrukkelijk wordt vermeld dat niemand gewond raakte bij het filmen van de spot.

Voor zoveel als nodig wenste de adverteerder te benadrukken dat ook het opnemen van het promotiefilmpje – en bijgevolg ook het filmpje met de opnames erin – met de nodige voorzorgsmaatregelen gepaard ging:

 • De opnames vonden plaats op een vrijdagnamiddag, en dus niet op een woensdagnamiddag of een weekenddag, zijnde momenten waarop er een veel hoger percentage van minderjarigen aanwezig had kunnen zijn.
 • Het was voor de gemiddelde toeschouwer ter plekke overduidelijk dat de gebeurtenissen in scène waren gezet. Zo waren de acteurs bewust gebrieft om overdreven te acteren; de scène moest aldus een creatieve en vooral ludieke uitvergroting van een alledaagse ruzie tussen man en vrouw uitbeelden.
 • De “wenende kinderen” op de achtergrond waren in realiteit beperkt tot één kind.
 • Het filmpje van de opnames van de promotiecampagne werd na maandag 30 mei 2016 niet meer gepromoot.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat op vrijdagnamiddag 27 mei 2016 om 16u opnames van een promotiefilmpje werden gemaakt te Diest in het raam van een promotiecampagne voor het TV-programma “Mijn Lief is Vrijgezel”, waarin een vrouw moet proberen te achterhalen welke van vier mannen in werkelijkheid vrijgezel is.

Zij heeft er tevens nota van genomen dat:

 • enerzijds een filmpje met beelden van deze opnames kort na de opnames online viraal werd verspreid op vraag van en met medewerking van de adverteerder;
 • anderzijds beelden van deze opnames werden gebruikt in een onthullend promotiefilmpje dat de adverteerder nadien online en op TV uitzond.

De Jury heeft kennis genomen van deze beide filmpjes die deel uitmaken van de promotiecampagne in kwestie.

Zij heeft vastgesteld dat in beide filmpjes beelden te zien zijn van een luidruchtig ruziënd koppel aan een auto op de Grote Markt van Diest, onder de ogen van voorbijgangers en terrasbezoekers, waarbij de vrouw de kleren in de zakken die ze vasthoudt op de grond gooit en een gitaar stukslaat op de voorruit van de auto.

Zij is van mening dat de beelden op een realistische wijze ernstig partnergeweld in beeld brengen, te meer daar het virale filmpje geen enkele aanduiding geeft over het feit dat dit kaderde binnen een commerciële promotiecampagne. Dat het hier gaat om verbaal geweld en de vernieling van bezittingen, eerder dan fysiek geweld, verandert naar de mening van de Jury bovendien niets aan deze vaststelling.

Zij is eveneens van mening dat het getoonde partnergeweld niet in verhouding staat tot de inhoud van het programma dat de adverteerder beoogt te promoten.

De Jury is van mening dat aldus nodeloos geweld wordt gebruikt en een gewelddadige en antisociale gedraging wordt getolereerd en gebanaliseerd in een commerciële communicatie.

Zij is tevens van mening dat de humoristische aspecten van het promotiefilmpje in casu niet van aard zijn om hier afbreuk aan te doen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de filmpjes in kwestie beide strijdig zijn met artikel 4, alinea 3 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en punt 5 van de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om beide filmpjes niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder de verspreiding van het virale filmpje heeft stopgezet.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury ook voor wat betreft het promotiefilmpje te zullen naleven.

Adverteerder: SBS BELGIUM
Product/Dienst: Vier – ‘Mijn Lief is Vrijgezel’
Media: TV, Internet
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  13/06/2016