SAVONNERIE VANDEPUTTE – 19/12/2000

Beschrijving van de reclame

De etikettering van het product (geconcentreerd vloeibaar wasmiddel) vermeldt “Eco Fles”.

Motivering van de klacht(en)

Het gebruik van het woord “Eco” i.v.m. de verpakking kan laten vermoeden dat het product zelf milieuvriendelijk is. Deze term onrechtmatig inspeelt op de bekommernissen voor het milieu zonder verwijzing naar controlemechanismen. Inbreuk wordt gepleegd op art. 1,3 en 7 van de milieureclamecode.

Jurybeslissing

Na kennis te hebben genomen van de door de adverteerder verschafte uitleg omtrent de eigenschappen van de verpakking qua productie (gewicht, gebruikte materialen) en rekening houdend met de daarop aangebrachte vermeldingen om de verwijderingsmodaliteiten met het oog op het milieurespect uit te leggen, heeft de Jury gemeend dat er geen inbreuk werd gepleegd noch op art. 3 noch op art. 1 van de code. Dit gesteld zijnde, dient het voorvoegsel “Eco” niet als een absolute slogan of bewering beschouwd te worden.

Adverteerder: SAVONNERIE VANDEPUTTE
Product/Dienst: Superco Eco fles
Onderzoekscriteria: Milieu
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/12/2000