SATURN BRUGGE – 05/01/2010

Beschrijving van de reclame

Advertentie met als titel “De Grootste Opening – De Europese koploper in technologie en prijs!” toont een vrouw en een laptop + tekst “ASUS 16’’ TFT breedbeeld” + tekst naast de laptop“16 GB SSD; 1GB DDR2 RAM; Verhoogde connectiviteit dankzij WiFi 802.11b/g” + “129,-“
Onderaan: adresgegevens + openingstijden + kaartje, alsook het logo van Saturn + tekst “Saturn, Gierig is plezierig”

Motivering van de klacht(en)

Een volledig advertentieblad in Het Nieuwsblad van donderdag 3 december 2009: ter gelegenheid van de opening van een nieuwe Saturnwinkel in Brugge: te koop portable tegen 129 euro -> Op de foto die deel uitmaakt van de advertentie staat duidelijk te lezen dat het om type een ASUS 16" TFT breedbeeld gaat. De klager heeft een exemplaar per telefoon besteld. Groot was zijn verrassing echter toen hij vaststelde dat de afmeting van het TFT-scherm veel kleiner was (11").
1) Misleidende reclame;
2) Konden dit al aan de telefoon vermeld hebben.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat dit over een drukfout gaat, dat de klant kan terugkomen met het toestel en dat hij zijn geld terugkrijgt. Daarnaast biedt de adverteerder aan de klant ook een waardebon aan voor de gedane verplaatsingskosten. Hij deelde ook mee dat de advertentie niet meer verspreid wordt en dat in de winkel een erratum ivm de drukfout stond zodoende dat de klanten voldoende geïnformeerd worden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie een laptop toont en de tekst “ASUS 16’’ TFT breedbeeld” vermeldt. De Jury heeft genoteerd dat de klager die deze laptop besteld had echter een kleinere TFT-scherm (11’’) heeft gekregen.

Ingevolge het schrijven van de adverteerder heeft de Jury genoteerd dat het om een drukfout ging en dat in de winkel een erratum ivm de drukfout stond om de klanten te informeren.

De Jury is van oordeel dat de advertentie misleidend is en dat deze reclame derhalve strijdig is met artikel 94/6 WHPC en artikels 3 en 5 van de ICC code.

Gelet op voorgaande verzocht de Jury de adverteerder om deze advertentie niet meer te verspreiden.

Dienaangaande heeft de Jury genoteerd dat de advertentie niet meer verspreid wordt.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SATURN BRUGGE
Product/Dienst: Asus 16"
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  05/01/2010