SASMAR BVBA – 29/01/2014

Beschrijving van de reclame

De sectie “Benefits of Conceive Plus®” van de website bevat onder meer de volgende claim: “Conceive Plus® is the only fertility personal lubricant that is proven to be safe for sperm motility, safe for sperm viability and to contain both calcium and magnesium ions. These ions are essential for cell viability in our bodies and the process of fertilization.”.

Motivering van de klacht(en)

Bij het zoeken op internet naar een sperma-vriendelijk glijmiddel, stootte de klager op een product – Conceive Plus – dat volgens hem claimt het “enige sperma-vriendelijke glijmiddel” te zijn. Volgens de klager maakt echter ook een ander product deze claim. Hij vraagt zich af hoe verschillende producten deze claim kunnen maken: voor koppels die zwanger willen worden is dit immers een uiterst belangrijk element en een sterke claim om te maken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat Conceive Plus® een in 2008 gelanceerd vruchtbaarheidsvriendelijk glijmiddel is dat in meer dan 60 landen wordt verkocht. Het product is sinds 2009 in het Verenigd Koninkrijk beschikbaar via grote retailers en apothekers zoals Lloyds, Boots en Amazon en was het eerste spermavriendelijk glijmiddel dat aldus beschikbaar was in dit land, maar het claimt niet dat het het enige spermavriendelijk glijmiddel is.

De Conceive Plus® formule is het enige glijmiddel voor persoonlijk gebruik waarvan klinisch aangetoond is dat het veilig is voor koppels die zwanger wensen te worden dat Calcium en Magnesium ionen bevat.

De adverteerder haalt aan dat zijn claims met betrekking tot het product gerechtvaardigd zijn en ondersteund worden door uitgebreide testen sinds 2006. De adverteerder verwijst naar gepubliceerde resultaten en naar een recente clearance van de Amerikaanse Food & Drug Administration als verenigbaar met gameten, bevruchting en embryos en veilig voor gebruik door koppels die zwanger wensen te worden. Hij heeft weet van slechts één ander product dat onafhankelijke en gevalideerde testen in deze zin kan voorleggen.

Jurybeslissing

De Jury heeft er vooreerst nota van genomen dat de adverteerder volgens de klager claimt dat zijn product het enige sperma-vriendelijke glijmiddel is.

De Jury heeft vervolgens vastgesteld dat de website van de adverteerder in de sectie “Benefits of Conceive Plus®” onder meer de volgende claim bevat: “Conceive Plus® is the only fertility personal lubricant that is proven to be safe for sperm motility, safe for sperm viability and to contain both calcium and magnesium ions. These ions are essential for cell viability in our bodies and the process of fertilization.”.

De Jury heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat hij niet beoogt te claimen dat zijn product het enige sperma-vriendelijke glijmiddel is, maar wel dat zijn product het enige sperma-vriendelijke glijmiddel met Calcium en Magnesium ionen is.

De adverteerder verwees hierbij tevens naar testresultaten en naar een clearance van de Amerikaanse Food & Drug Administration teneinde aan te tonen dat zijn product wel degelijk één van de weinige glijmiddelen is – de adverteerder vermeldt één ander product – waarvan het vruchtbaarheidsvriendelijk karakter wetenschappelijk werd aangetoond.

Op basis van de informatie waarover zij beschikt is de Jury van mening dat deze claim op zich genomen voldoende gestaafd werd door de adverteerder.

Wat de concrete formulering van de claim betreft, is de Jury evenwel van mening dat deze tot verwarring aanleiding kan geven.

Met name is de Jury van oordeel dat de aangehaalde zin op de website van de adverteerder onvoldoende duidelijk maakt dat het woord “only” alleen betrekking heeft op de aanwezigheid van Calcium en Magnesium ionen in het product.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden op dit punt.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikel 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel, heeft de Jury de adverteerder verzocht om om deze reclame te wijzigen of bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd de beslissing van de Jury te zullen naleven.

Adverteerder: SASMAR BVBA
Product/Dienst: Conceive Plus
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Datum afsluiting:  29/01/2014