SARA LEE – 01/02/2006

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot met ritmische achtergrondmuziek toont een vrouw die uit haar wagen stapt. Op weg naar haar voordeur, komt haar kat haar tegemoet gelopen. Ze neemt de kat in haar armen en aait ze over haar kop. Vervolgens gooit ze de kat over de haag en wandelt naar binnen waar ze koffie van het merk zet. De deurbel gaat en alvorens de deur te openen, kijkt ze snel even in de spiegel. Voor de deur staat haar buurman met haar kat in zijn armen. Hij overhandigt haar de kat en even later zitten ze samen in de woonkamer koffie te drinken.
Vervolgens logo Douwe Egberts + tekst: “Het ruikt hier naar Douwe Egberts.”

Motivering van de klacht(en)

De reclame toont geweld tegen dieren en is onaanvaardbaar.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft laten gelden dat hij de wil heeft om in overeenstemming met de ethiek en de wetgeving te handelen. Om het imago van zijn product dynamischer te maken, heeft hij gekozen voor een gedurfdere communicatie dan gewoonlijk, zonder te willen shockeren. Hij heeft bijgevolg gekozen voor een humoristische, verrassende benadering met een knipoog. Hij verklaarde dat de kat in geen enkel opzicht wreed behandeld werd. De Tv-spots werden gemaakt door professionals die ermee vertrouwd zijn om te werken met katten en het welzijn van deze dieren was ten alle tijden hun prioriteit. Achter de haag bevond zich een verborgen platform om de kat op te vangen. Het plateau had bijna dezelfde hoogte als de bovenkant van de haag en de kat viel dus niet van hoog, in tegenstelling tot wat de spot suggereert. Bovendien was de kat voor deze scène optimaal getraind door haar baasjes. Er werd dus niets geïmproviseerd en de kat was niet verbaasd over wat men van haar verwachtte. Het gemiauw van de kat werd achteraf toegevoegd als special effect om de impact van de spot te verhogen. Alle voorzorgen waren dus genomen om het welzijn van de kat te waarborgen. Hij voegde eraan toe dat katten vertrouwd zijn met onverwachte toestanden; ze lopen en klimmen in bomen, ze springen op omheiningen, ze springen er opnieuw af, ze zijn het gewend terug op hun pootjes terecht te komen,…
Hij benadrukte eveneens dat de vrouw de kat geruststelt en aait alvorens haar bij de buurman te werpen. Deze draagt eveneens zorg voor de kat wanneer hij haar terugbrengt en aan de vrouw bezorgt. Om het harmonieuze aspect te benadrukken en de eventuele twijfels weg te nemen betreffende het lot van de kat nadat ze over de haag werd geworpen, heeft de adverteerder reeds het initiatief genomen de spot te vervolledigen door een laatste scène toe te voegen waarin getoond wordt dat de buurman staat te wachten om de kat op te vangen. Hij heeft felicitaties ontvangen van een kijkster voor deze toevoeging.

Jurybeslissing

Rekening houdend met de informatie die door de adverteerder meegedeeld werd aangaande het verloop van de opnames, is de Jury van oordeel dat deze reclame niet strijdig is met de wettelijke bepalingen inzake de bescherming en het welzijn van dieren. Zij is tevens van oordeel dat het humoristische karakter van deze spot vermijdt dat men deze scène letterlijk zou opvatten. Deze spot bevat evenmin enige aansporing om zich dezelfde gedraging aan te meten. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: SARA LEE
Product/Dienst: Douwe Egberts
Media: TV
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Categorie: Dranken
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/02/2006