SANTA – 10/12/2004

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont een afbeelding van de paus die in een vastberaden houding poseert voor een gebouw. Hij draagt een witte soutane en witte handschoenen alsook een kruis rond zijn hals. In de rechterbovenhoek van de affiche wordt een blikje van het product afgebeeld met daaronder het website-adres.

Motivering van de klacht(en)

- De Jury stelt zich de vraag of de regels inzake het verwijzen naar personen werden nageleefd.
- Deze reclame is misleidend want zij laat geloven dat de paus dankzij het product genezen is van zijn ziekte van Parkinson. Zij maakt hem belachelijk en is choquerend.
 

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat verwijzen naar een zieke persoon voor commerciƫle doeleinden teneinde een product zoals Hype aan te prijzen, ongepast is temeer daar het om een religieuze persoon gaat die symbool staat voor de katholieke waarden. Bovendien is het strijdig met de reclame-ethiek om een persoon een gedraging aan te meten ten voordele van een product zonder diens voorafgaande toestemming. Tenslotte kan dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties uitlokken die het vertrouwen van het publiek in de reclame ondermijnen. Op basis van de artikelen 1 en 9 van de IKK code heeft de Jury de aanbeveling geformuleerd om deze reclame niet meer te verspreiden.

Het reclamebureau van de adverteerder liet gelden dat het gebruik van de afbeelding van een publiek personage in geen geval diens voorafgaande toestemming vereist.

De aandacht van het reclamebureau werd gevestigd op het feit dat het hier niet om een persartikel gaat en dat inzake reclame het art. 9 van de IKK code duidelijk stipuleert dat de reclame een persoon niet mag afbeelden of ernaar verwijzen dan met de voorafgaande toestemming van de betrokkene.

Gevolg

Bij gebrek aan positief antwoord op de aanbeveling om de reclame niet meer te verspreiden, heeft de Jury een schorsingsaanbeveling aan de media gericht overeenkomstig art. 16 van haar reglement.

Adverteerder: SANTA
Product/Dienst: Hype Energy Drink
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Verwijzing naar personen
Initiatief: Consument, Jury
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  10/12/2004