SANOMA MAGAZINES – 29/11/2004

Beschrijving van de reclame

Een filmpje toont een oude man met een hevige erectie die naar een kledingszaak gaat om een ruimere broek te kopen. Vervolgens gaat hij naar een prostitutiehuis waar 2 dames hem uitkleden, met hem in een bubbelbad stoeien en vervolgens 1 van hen met hem geslachtsgemeenschap heeft in een kamer. Wanneer de man onbeweeglijk blijft en blijkt overleden te zijn, lopen ze weg.
Slogan : “Humo lezen kan ernstige gevolgen hebben”.

Motivering van de klacht(en)

- Deze reclame is choquerend en een schande. Zij getuigt van een gebrek aan respect voor de bejaarde, de stervende, het menselijk lichaam.
- Aantasting menselijke waardigheid en imago van de reclame
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze condoomactie kadert in de Wereld Aidsdag van 1 december. Aangezien blijkt uit studies dat het condoomgebruik afneemt, is hij de mening toegedaan dat het aanbieden van gratis condooms en het in de kijker plaatsen van het voorbehoedsmiddel toch een erg nuttig en respectabel initiatief vormen. Hij benadrukte dat de actie en promotie ervan met een typische Humo-kwinkslag gebeuren en dus ludiek en in geen geval beledigend bedoeld zijn. Hij stelde tevens dat campagnes rond seks, voorbehoedsmiddelen en aids wel vaker een stout karakter hebben, zelfs als ze van de overheid uitgaan. Hij wees op het hoog aantal bezoekers op zijn website om te stellen dat de ludieke bedoeling van dit filmpje duidelijk wel gesmaakt wordt. Hij benadrukte dat in deze tijd de doorsnee burgers niet meer opschrikken van seks op tv of in andere mediums en dat de normen en waarden op dat vlak niet meer zijn zoals 40 jaar geleden en dat dit filmpje derhalve geenszins de menselijke waardigheid aantast. Hij bevestigde tevens dat dit filmpje op zijn eigen uitdrukkelijk verzoek in de bioscopen niet vertoond wordt bij kinderfilms en dat het op televisie pas na 21u/22u wordt uitgezonden.

Jurybeslissing

Na onderzoek van het bedoelde filmpje, is de Jury tot de conclusie gekomen dat de door de adverteerder aangevoerde argumenten weinig relevant zijn :
- het feit dat de condoomactie van Humo in de “Wereld Aidsdag” zou kaderen, komt niet naar voren in dit filmpje;
- een ludieke of humoristische aanpak evenmin als het “stout karakter “ van bepaalde campagnes rond aids, voorbehoedsmiddelen, mogen in geen geval de ethische verantwoordelijkheid opheffen van de auteur van de reclame. De “Humo-kwinkslag” kan ook deze verantwoordelijkheid niet uithollen;
- een groot aantal bezoekers op een website heeft geen particuliere betekenis qua reacties op wat op de site wordt getoond;
- de normen van vandaag inzake seks veroorloven niet waarden en overtuigingen van de mensen te verwaarlozen.
Rekening houdend met de inhoud van de boodschap (tekst en visueel) en met de bedoeling van de actie, was de Jury de mening toegedaan dat dit filmpje het risico loopt bepaalde personen te kwetsen en negatieve reacties uit te lokken wat niet ten goede kan komen voor de reclame. Zij heeft derhalve een advies van voorbehoud geformuleerd overeenkomstig art. 4 van haar reglement, daar dergelijke boodschap niet van de beste smaak getuigt o.m de laatste scène.

Adverteerder: SANOMA MAGAZINES
Product/Dienst: Humo - Condoomactie
Initiatief: Consument, Jury
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  29/11/2004