SANOMA MAGAZINES – 29/04/2015

Beschrijving van de reclame

Op de website van Flair kon men het volgende lezen:
“Exclusief GSM-hoesje - via Fotocover.be - voor maar €7,95 - Geschikt voor alle smartphone modellen!”.

Op de website fotocover.be stond onder meer het volgende vermeld:
“Flair collection – Exclusieve hoesjes
Bestellen?
Selecteer eerst het ontwerp en dan je smartphone. (…)
De collectie is beschikbaar voor de volgende merken”.
En daaronder de logo’s van Samsung, LG, Apple, HTC en Sony.

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat in de reclame beweerd wordt dat voor elk model smartphone een hoesje kan worden besteld. In deze advertentie wordt geen onderscheid gemaakt tussen courante en minder courante modellen. De consument koopt dus een Flair met een code om een hoesje te bestellen om dan op de website van fotocover.be terecht te komen, waar staat dat er slechts bepaalde modellen aangeboden worden, wat Flair er in de reclame dus niet bij vertelt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de actie inhoudt dat met een code in Flair tegen verminderde prijs een smartphone-cover kan worden besteld op fotocover.be. Daarbij kan voor één van de Flair-hoesjes worden gekozen of kan men een eigen foto uploaden.

In de aankondigingen van de bewuste actie werden de Flair smartphone-covers alleen afgebeeld op Apple iPhone toestellen.
Om te benadrukken dat de covers ook verkrijgbaar zijn voor andere merken dan Apple iPhone (nl. voor alle toestellen vermeld op fotocover.be), werd in een aantal gevallen toegevoegd: “geschikt voor alle (smartphone) modellen”.

Daarbij werd wel steeds uitdrukkelijk verwezen naar fotocover.be.

Op deze website kunnen covers worden besteld voor zeer veel modellen, doch voor een klein aantal minder gangbare modellen zijn helaas (nog) geen covers beschikbaar.
(Overigens wordt op fotocover.be ten onrechte vermeld dat de collectie alleen beschikbaar is voor Samsung, LG, Apple, HTC en Sony, aangezien wie doorklikt op één van de hoesjes ook een cover kan bestellen voor andere modellen, o.a. Huawei, Blackberry, Motorola en Xperia.)

De adverteerder betreurt het dat de klager voor een bepaald model geen cover heeft kunnen bestellen en wenst zich hiervoor te verontschuldigen.

Hij heeft echter nooit de bedoeling gehad om iemand te misleiden.

De adverteerder deelde ten slotte mee dat de campagne niet meer in deze vorm zal worden herhaald en hij er in de toekomst over zal waken dat niet meer op dergelijke wijze wordt gecommuniceerd.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame die onder meer het volgende vermeldt: “Exclusief GSM-hoesje - via Fotocover.be – voor maar €7,95 - Geschikt voor alle smartphone modellen!”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder echter tevens nota van genomen dat de actie in werkelijkheid beperkt was tot bepaalde types smartphone modellen, in die zin dat voor een aantal minder gangbare modellen geen hoesjes beschikbaar waren.

De Jury is van mening dat de betrokken reclame te absoluut geformuleerd is wat de beschikbaarheid van het actieproduct betreft en dat met de loutere verwijzing naar de website van de partner in casu onvoldoende duidelijk wordt gemaakt dat deze website relevante informatie bevat over de beperkte draagwijdte van de actie.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden omtrent de juiste draagwijdte van de actie en met name de beschikbaarheid van het actieproduct, en deze er toe kon brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, wat strijdig is met artikel VI.97 van het Wetboek van Economisch Recht en artikel 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

Dienaangaande heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder in zijn reactie reeds aangaf dat de campagne niet meer in deze vorm zal worden herhaald.

Adverteerder: SANOMA MAGAZINES
Product/Dienst: Flair
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  29/04/2015