SANOMA MAGAZINES – 23/11/2004

Beschrijving van de reclame

Een filmpje toont een scène van een onthoofding die plaatsvindt in een vertrek in een kasteel tijdens de middeleeuwen. Een jonge vrouw in een wit kleed met lange blonde haren gaat vrijwillig op de guillotine liggen. Een van de adellieden knikt naar de beul, waarna het mes met hoge snelheid naar beneden komt en haar hoofd in een mand valt. Vervolgens gaat de beul kijken in de mand. Van op de bodem van de mand kijkt het hoofd van de vrouw hem aan, ze blaast een haarlok weg die over haar wang hangt en glimlacht naar de beul die verbaast opkijkt. Slogan : “Doe het met Flair”.

Motivering van de klacht(en)

Conformiteit met de wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, o.m. qua geweld.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat hij naar aanleiding van een tweetal reacties vanwege bezorgde ouders beslist heeft om dit filmpje uit de bioscoopzalen te halen waar kinderfilms getoond worden. Hij bevestigde dat dit filmpje ook op jongerenzenders getoond wordt, maar dat dit filmpje voor een publiek van volwassenen en jongeren geen probleem kan vormen, daar er dagelijks beelden getoond worden die veel verder gaan. Hij benadrukte dat er geen bloed getoond wordt en dat dit filmpje ludiek en humoristisch bedoeld is, wat op het einde van dit filmpje (knipoog en glimlach van de dame) nog eens onderstreept wordt.

Jurybeslissing

De Jury was van oordeel dat het tonen van een dergelijk filmpje aan kinderen (bvb. : vertoning in bioscoop tijdens kinderfilms) onaanvaardbaar is, daar dergelijke beelden (zelfs zonder bloed) schokkend kunnen overkomen en aanzien kunnen worden als het banaliseren van geweld. Zij heeft er echter nota van genomen dat de adverteerder de nodige maatregelen heeft genomen om dit filmpje uit de bioscoopzalen te halen waar kinderfilms getoond worden.
Wat de vertoning ervan aan doorsnee kijkers (volwassenen en jongeren) betreft, is zij de mening toegedaan dat deze beelden minder schokkend kunnen overkomen (geen bloed, glimlach van de onthoofde dame), maar ondanks het ludieke en irrealistische karakter van dit filmpje het toch niet van de beste smaak getuigt om voor commerciële doeleinden een onthoofding aan te wenden, zeker in de huidige internationale context waar onthoofdingen actueel zijn. Zij heeft dan ook gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: SANOMA MAGAZINES
Product/Dienst: Flair
Media: TV, Bioscoop
Initiatief: Jury
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  23/11/2004