SANOMA MAGAZINES – 22/12/2005

Beschrijving van de reclame

Een Tv-spot toont de Heer Elio Di Rupo die een dorp bezoekt en er praat met de inwoners.
De Heer Elio Di Rupo : « C'est fondamental quand on est responsable politique d'avoir des contacts avec nos concitoyens. Je trouve merveilleux qu'on puisse établir après quelques secondes un contact direct. »
Man uit het dorp : « Si vous voulez mon avis, un excellent remake de rencontre du troisième type. Avec un acteur remarquable dans le rôle de l'extraterrestre. Trois étoiles. »
Mannenstem : « Télémoustique, et vous, c'est quoi votre avis ? »
Deze laatste zin verschijnt op het scherm met vermelding van het logo van Télémoustique en de website www.telemoustique.be.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is ongepast. Door de Heer Elio Di Rupo te gebruiken voor een (onafhankelijk) tijdschrift, maakt men niet alleen reclame voor het desbetreffende tijdschrift, maar ook voor de politieke figuur die zo een mediafiguur wordt. Hierdoor vloeien persvrijheid en politiek in elkaar over.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft laten gelden dat de spot ontegensprekelijk een ludiek en geen politiek karakter heeft. Hij is van oordeel dat dit duidelijk is voor de gemiddelde kijker. Hij heeft geen voorkeur willen uitdrukken en evenmin een politieke mening en hij gelooft niet dat de spot een politieke stelling inhoudt, van welke aard dan ook.
Tenslotte bevestigde hij dat hij van de communicatieattaché van de PS de toelating verkregen heeft voor het draaien/monteren van de spot en dit op basis van het script.

Jurybeslissing

De Jury heeft er nota van genomen dat de adverteerder de voorafgaande toestemming had verkregen voor het gebruik van de afbeelding van de Heer Elio Di Rupo in het kader van de betreffende spot. Rekening houdend met de duidelijk humoristische context van de spot (een voorbijganger die een bekende politieker verwart met een acteur in de rol van een buitenaards wezen), is de Jury van oordeel dat het duidelijk is dat deze reclame de promotie van een tijdschrift beoogt en niet een politieke mening wil verkondigen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: SANOMA MAGAZINES
Product/Dienst: Télémoustique
Media: TV
Onderzoekscriteria: Verwijzing naar personen, Andere
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  22/12/2005