SANOMA MAGAZINES – 15/10/2013

Beschrijving van de reclame

Op de voorpagina van het magazine staat onder meer te lezen:
“Voor elke lezeres – € 10 tot € 500 shopbudget bij Vero Moda, Only of Pieces – Ontdek snel jouw cheque op blz. 3”.
Op pagina 3 staat te lezen:
“Shopbudget tot € 500 voor elke lezeres”,
“Jij shopt, Flair betaalt! Kijk snel in de envelop hoeveel jij mag gaan uitgeven en scoor nieuwe herfstoutfits bij Vero Moda, Only & Pieces.”.
Op de envelop met de bon staat te lezen:
“Flair trakteert! – Open snel jouw envelop en ontdek je shopbudget.”.

Op een voorbeeldbon van € 15 staat onder meer te lezen:
“Flair trakteert! – € 15 shopbudget bij Vero Moda bij min. aankoop vanaf € 45”,
“Actie geldig onder voorwaarden, van dinsdag 01/10/2013 t.e.m. dinsdag 22/10/2013 bij min. aankoop van € 45 in alle Belgische Vero Moda-shops. Deze bon is niet cumuleerbaar met andere geldende acties of promoties.”.

Motivering van de klacht(en)

Het valt de klaagster op dat de adverteerder onterecht het woord "shopbudget" gebruikt terwijl hij eigenlijk een kortingsbon aanbiedt. Vooral de manier waarop men zegt "Jij shopt, Flair betaalt" etc. vindt zij niet correct.
Het is voor de meeste mensen logisch dat er geen effectieve bon bij elke Flair kan zitten, maar je krijgt wel het gevoel dat je echt een cheque krijgt, onterecht. Zij vindt dat de adverteerder het woord "shopbudget" moet vervangen door een minder misleidend woord, zoals bijvoorbeeld "kortingsbon" en daarnaast ook het begeleidende tekstje kan aanpassen aan wat hij echt aanbiedt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze “shopbudget”-actie in wezen een wedstrijd is, waarbij lezeressen een waardebon (zonder aankoopverplichting) kunnen winnen van 500, 250, 100 of 50 euro.
Andere lezeressen krijgen een troostprijs, zijnde een bon voor 1/3 korting bij een aankoop van 60, 45 of 30 euro.

Daar bij de bonnen voor een bedrag vanaf 50 euro dus geen aankoop vereist is, kon niet worden volstaan met het woord “kortingsbon” en werd gekozen voor de meer algemene term “shopbudget”. Aangezien “budget” in van Dale wordt omschreven als een “te besteden bedrag”, kan deze woordkeuze bezwaarlijk als misleidend worden beschouwd. Gelet op de hoofdprijzen zonder aankoopverplichting zijn de slogans “Flair trakteert” en “Jij shopt, Flair betaalt” evenmin uit de lucht gegrepen.

Dat bij de vrij lage bedragen wel een relatief beperkte aankoopverplichting geldt, ligt ook enigszins binnen de verwachtingen, aangezien dergelijk klein budget vaak niet volstaat voor een aankoop bij de betrokken kledingzaken. Zoals de klager zelf terecht aangeeft, is het “voor de meeste mensen logisch dat er geen effectieve bon bij elke Flair kan zitten”. Desalniettemin betekenen de troostprijzen nog steeds een mooie korting, nl. 1/3 van de aankoopprijs.

De adverteerder wenst ook te benadrukken dat rond deze actie een uitvoerige communicatie werd gevoerd, waarbij ook de voorwaarden werden meegedeeld.
Op de aankondigingspagina’s die verschenen in eerdere afleveringen van het magazine stond telkens vermeld: “Bij elke waardebon onder € 50 geldt een aankoopverplichting: vanaf € 30 bij de bon van € 10, vanaf € 45 bij de bon van € 15, vanaf € 60 bij de bon van € 20. Actie onder voorwaarden en gekoppeld aan een wedstrijdvraag. Wedstrijdreglement op flair.be/shopbudget.”

Aan de goede bedoelingen van de Flairredactie om haar lezeressen volledig te informeren, kan bijgevolg niet worden getwijfeld. Dit neemt niet weg dat de adverteerder het betreurt dat zijn communicatie door minstens één van zijn lezeressen als onvoldoende werd beschouwd en hij zal er in de toekomst dan ook nog beter over waken dat zijn acties in volledige transparantie verlopen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de reclame die onder meer het volgende vermeldt: “Shopbudget tot € 500 voor elke lezeres” en “Jij shopt, Flair betaalt! Kijk snel in de envelop hoeveel jij mag gaan uitgeven en scoor nieuwe herfstoutfits bij Vero Moda, Only & Pieces.”.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat lezeressen bij deze actie een waardebon (zonder aankoopverplichting) konden winnen van 500, 250, 100 of 50 euro en dat andere lezeressen een troostprijs kregen, zijnde een bon voor 1/3 korting bij een aankoop van 60, 45 of 30 euro.

De Jury heeft er tevens nota van genomen dat het feit dat bij waardebonnen onder de 50 euro een aankoopverplichting geldt door de adverteerder werd gecommuniceerd in de afleveringen van het tijdschrift voorafgaand aan de aflevering waarin de betrokken reclame verscheen.

De Jury is van mening dat aldus de draagwijdte van de actie voldoende duidelijk wordt gemaakt door de adverteerder en dat het gebruik van de term “shopbudget” niet van aard is om hieraan afbreuk te doen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SANOMA MAGAZINES
Product/Dienst: Flair
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  15/10/2013