SANOMA MAGAZINES – 13/05/2014

Beschrijving van de reclame

In het begin van de spot hoort men een trilling.
Vrouw 1: “Allez Debby, pakt eens op. Uw GSM gaat!”
Vrouw 2: “Nee nee nee, die staat af.”
Men hoort opnieuw een trilling.
Vrouw 1: “Allez, ik hoor hem tot hier. Ik ben toch niet zot!”
Vrouw 2: “Maar hij staat af. Allez komaan, werk gewoon verder ok?”
Vervolgens slaakt ze een kreetje.
Voice-over: “Deze week bij Flair, het grote orgasmedossier met minivibrator voor een maxi-effect.”

Motivering van de klacht(en)

In de spot antwoordt een van de meisjes aan het andere terwijl ze op een puur seksuele manier kreunt en vervolgens wordt er aangekondigd dat een vibrator wordt aangeboden bij aankoop van Flair. De klager heeft deze reclame gehoord met zijn zoon van 10 jaar en vindt ze echt aanstootgevend. Zijn zoon bleef hem maar vragen stellen, over de vibrator praten en het meisje imiteren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze reclame zich in de eerste plaats richt tot de Flair-lezeressen, een publiek van hoofdzakelijk jonge vrouwen die graag op een open en lichtvoetige maar correcte manier geïnformeerd worden over o.a. seksualiteit en relaties.

De reclame is bovendien humoristisch bedoeld, hoogstens suggestief, en nooit choquerend.

Dat zij niet in de (subjectieve) smaak valt bij de klaagster is jammer, maar dat maakt de reclame nog niet strijdig met enige wettelijke of zelfdisciplinaire bepaling.

Hij meent dan ook dat de klacht ongegrond is.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de radiospot die een mini-vibrator aankondigt bij een nummer van het magazine waarvan één van de bijdragen gewijd is aan het orgasme.

Rekening houdend met de huidige sociale context is de Jury van oordeel dat de spot niet in strijd is met de geldende fatsoensnormen en de waardigheid van de vrouw niet aantast.

De Jury is eveneens van oordeel dat deze reclame niet van aard is om morele schade te berokkenen aan kinderen of adolescenten.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SANOMA MAGAZINES
Product/Dienst: Flair
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  13/05/2014