SANOMA MAGAZINES – 12/10/2005

Beschrijving van de reclame

Een campagne bestaande uit verschillende TV spots toont telkens dezelfde reporter die vragen stelt aan een voorbijganger en deze uiteindelijk begint uit te schelden.
Mannenstem: De grote jongerenenquête. Gisteren nog in goede handen, deze week in Humo. Humo.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is discriminerend voor bepaalde bevolkingsgroepen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze TV spots aansluiten bij de Humo-jongerenenquête, waarbij gepeild werd naar de mening, de gewoonten en het gedrag van de jeugd, dit rond een aantal centrale thema's. De resultaten van deze enquête worden besproken in het weekblad Humo gespreid over 4 weken. Dit gebeurt met de gekende Humo-kwinkslag, maar de enquête werd wel op een correcte manier georganiseerd. Het verhaal achter de TV spots is dat “maatschappelijk verantwoordelijke Dirk Debeys” (gespeeld door acteur Tom Van Dyck) van de enquête werd gehaald omwille van zijn aanpak. Dit alles is ludiek bedoeld: het gaat om een soort karikatuur of typetje. De adverteerder benadrukte dat hij geenszins de bedoeling heeft om enige bevolkingsgroep te discrimineren en dat evenmin kan beweerd worden dat Humo de naam zou hebben zich te bezondigen aan discriminatie of racisme. Hij stelde tevens dat er geen enkele band bestaat tussen het “uitschelden” en het “blank zijn”. Tenslotte bevestigde hij dat hij nog van geen enkele jongere de reactie heeft gekregen dat hij of zij zich gediscrimineerd of aangevallen voelde door de spots.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spots in kwestie een duidelijk humoristisch en karikaturaal karakter vertonen en de situaties in de spots absurd worden voorgesteld. De Jury is van oordeel dat binnen deze context, deze spots niet van aard zijn om gepercipieerd te worden als kleinerend of discriminerend en evenmin van aard zijn om aan te zetten tot discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen. Gelet op de doelstelling van deze reclameboodschappen om de Humo-jongerenenquête op ludieke wijze onder de aandacht te brengen en bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: SANOMA MAGAZINES
Product/Dienst: Humo
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/10/2005