SANOMA MAGAZINES – 12/05/2015

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:

Vrouw (die de letter “r” slecht uitspreekt): “Ja, goeiendag ik ben Dominique. Ik ben de psychologe van Joy Anna Thielemans. Het is zo ik heb ontdekt dat Joy Anna lijdt aan muzofobia. Dat is eigenlijk een angst voor muizen in feite eh. Daarom ook dat zij niet meegaat met Story naar Disneyland Parijs want een levensechte Mickey dat zou haar een enorm trauma opleveren.”
VO: “Story wordt 40 en trakteert. Ga met tal van BV’s één dag naar Disneyland Parijs voor slechts 40€ per persoon. Story, geniet van het leven.”
Vrouw: “En van dat van een ander.”
VO: “Actie onder voorwaarden.”

Motivering van de klacht(en)

De klager haalt aan dat de vertelster met een opvallend spraakgebrek spreekt, waarschijnlijk om de spot humoristisch te maken en een verschil te maken met 'echte' verslaggeving. Misschien begrijpelijk vanuit reclame-standpunt, maar onethisch volgens de klager.
Voor mensen die dit spraakgebrek hebben, is het spotje allesbehalve humoristisch. Het zou pesten omwille van dit probleem kunnen aanwakkeren. De klager vindt dat deze spot een (gekend) spraakgebrek misbruikt voor commerciële doeleinden en dat zou niet mogen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder meent dat de reclame niet van die aard is dat mensen met een spraakgebrek worden geviseerd of geridiculiseerd.

Hij meent dan ook dat de klacht ongegrond is, wegens gebrek aan schending van enige wettelijke bepaling of code.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een vrouw aan het woord laat die de letter ‘r’ niet goed uitspreekt.

De Jury heeft ook vastgesteld dat de spot in zijn geheel bekeken draait rond het feit dat een bekende Vlaminge omwille van een fobie voor muizen niet mee zou kunnen gaan naar Disneyland Parijs voor de 40ste verjaardag van Story. De Jury is van mening dat dit laatste duidelijk de kern van de boodschap vormt en dat de spot aldus niet beoogt mensen met een spraakgebrek te viseren. 

In deze context is de Jury van oordeel dat de reclame niet van aard is om door de gemiddelde consument te worden opgevat als denigrerend voor mensen met een spraakgebrek en dat de reclame deze mensen evenmin belachelijk maakt.

De Jury is eveneens van oordeel dat de reclame niet van aard is om pestgedrag ten aanzien van mensen met een spraakgebrek goed te keuren of aan te moedigen en derhalve niet getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het hoofd van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SANOMA MAGAZINES
Product/Dienst: Story
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/05/2015