SANOMA MAGAZINES – 07/11/2003

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont 2 piloten in een cockpit van een vliegtuig dat afstevent op de WTC-torens in New York. Een van hen heeft een geopend exemplaar van het tijdschrift in de hand waar beide naar staren. Slogan: “Humo lezen kan ernstige gevolgen hebben”.

Motivering van de klacht(en)

Verwijzen naar een tragische gebeurtenis om de kwaliteiten van een weekblad voor te stellen getuigt van morele onverantwoordelijkheid en slechte smaak.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de advertentie deel uitmaakt van een bredere campagne, waarbij momenten die in het collectief geheugen blijven hangen zijn, gekruist worden met de gekende slogan. Het is de bedoeling om er een knipoog in te verwerken maar er is geen sprake van humor ten koste van de slachtoffers, daar deze letterlijk en figuurlijk buiten beeld blijven. Hij is van oordeel dat een tragedie als de aanslag op de WTC-torens in een humoristische context kan gebruikt worden, daar humor een manier is om tragedies te verwerken en daar de maatschappij er geen baat bij heeft het aantal onderwerpen geschikt voor humor te zeer te beperken.

Jurybeslissing

De Jury is van oordeel dat het niet zo van goede smaak getuigt om een tragedie als de aanslag op de WTC-torens in een humoristische context te plaatsen voor louter commerciële doeleinden. Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken en derhalve reclame in een slecht daglicht kan plaatsen, heeft zij gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren overeenkomstig art. 4 van haar reglement.

Adverteerder: SANOMA MAGAZINES
Product/Dienst: Humo
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  07/11/2003