SANOMA MAGAZINES – 06/12/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie met als titel : « Kies uw favoriete tijdschrift nu aan 20% korting” toont een afbeelding van een Libelle en een Humo.
Tekst: “Sanoma Magazines Belgium geeft verschillende publiekstijdschriften uit, Nederlandstalig en Franstalig, zoals Humo, Flair, Feeling, Femmes d’Aujourd’hui, Tele Moustique… . Sanoma Magazines Belgium biedt alle Acropar-aandeelhouders een eenmalige korting van 20% aan op een jaarabonnement van verschillende van hun bladen. Deze actie loopt tot en met 31/12/2007. Nieuw in het aanbod is Milo! Hoe hiervan genieten ? Kruis hieronder het/de gekozen magazine(s) aan”.
Er wordt een tabel afgebeeld met de verschillende titels, het aantal nummers, de prijsaanduiding voor en na de korting en de actiecode, gevolgd door een invulbon met opgave van het adres, fax of emailadres waarnaar dit document dient toegestuurd te worden.
Tekst onderaan: “Betaal nu nog niets. U ontvangt per kerende een overschrijvingsformulier. Dit aanbod is enkel geldig in België tot 31/12/2007 voor wie de afgelopen 3 maanden geen abonnee is geweest op de gekozen titel(s). Deze actie betreft een eenmalige korting”.
Onderaan in kleine lettertjes: informatie over de privacy bescherming.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame stelt "Kies uw favoriete tijdschrift nu aan 20% korting. Enkel geldig in België tot 31/12/07 voor wie de afgelopen 3 maanden geen abonnee is geweest op de gekozen titels".
De aanvraag door de klager werd geweigerd omdat er in de afgelopen 3 maanden een abonnement was op éénzelfde adres. Klager is van oordeel dat het uit de advertentie niet duidelijk blijkt dat het abonnement gekoppeld wordt aan een leveringsadres.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder legde uit dat deze promotie bedoeld om nieuwe lezers/abonnees aan te trekken en dat het echter niet de bedoeling kan zijn dat mensen zich “af en aan” abonneren op één of meer van zijn bladen om telkens opnieuw het voorkeurtarief te genieten. Vandaar dat zijn direct sales-afdeling de politiek hanteert dat enkel wie de afgelopen drie maanden geen abonnee is geweest op de titel in kwestie van de promotie kan genieten. Hij stelde dat het vanzelf spreekt dat in geval van een gezin (of van een adres waar verschillende personen samenwonen) de kans bestaat dat verschillende personen die op dat adres wonen zich achtereenvolgens op een titel abonneren en dit abonnement vervolgens weer stopzetten, om op deze wijze alsnog doorlopend het voordeeltarief te genieten. Om die reden heeft hij beslist om voortaan expliciet bij zijn promoties te vermelden dat deze slechts gelden voor personen/gezinnen die de afgelopen 3 maanden geen abonnement hadden op hetzelfde adres. Daarmee is het aanbod zijn inziens duidelijk en kan er geen ruimte voor discussie meer bestaan. Tenslotte bevestigde hij tevens dat aan de klager in kwestie het gevraagde abonnement aan voordeeltarief werd aangeboden en dat deze dit aanvaard heeft.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de advertentie vermeldt “Dit aanbod is enkel geldig in België voor wie de afgelopen 3 maanden geen abonnee is geweest op de gekozen titels”.

Om elk risico op verwarring te vermijden, heeft de Jury aan de adverteerder aanbevolen om deze voorwaarde duidelijker te formuleren in zijn reclame.

De Jury nam er nota van dat de adverteerder reeds beslist had om voortaan expliciet te vermelden dat de promotie in kwestie slechts geldt voor personen/gezinnen die de afgelopen drie maanden geen abonnement hadden op het zelfde adres, hetgeen inderdaad de voorwaarde voldoende verduidelijkt.

De Jury heeft eveneens genoteerd dat het voordeeltarief werd toegekend aan de klager.

Gelet op wat voorafgaat, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SANOMA MAGAZINES
Product/Dienst: Abonnement Libelle
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/12/2007