SANOMA MAGAZINES – 06/08/2014

Beschrijving van de reclame

TV-spot:
Tekst op het scherm: “56 vrouwen verkracht per week. En dat is nog maar het officiële cijfer voor België. Fluit dit geweld een halt toe. Koop op 4 maart ons fluitje en steun de strijd tegen verkrachting www.flair.be/fluitmee.”

Radiospot:
Vrouw: “Voilà se, iedereen wakker. Elke week worden er in België 56 vrouwen verkracht. Dat is reden genoeg om van je te laten horen. Koop deze week Flair met fluitje voor 1€ extra en fluit mee tegen verkrachting.”

Advertentie:
Tekst in het groot: “56 vrouwen verkracht per week. Fluit dit geweld een halt toe. Let’s make noise!”
Onderaan in kleinere tekst: “Koop deze week Flair + fluitje voor maar 1€ extra en steun de strijd tegen verkrachting. Lees alles over onze geldinzamelactie op www.flair.be/fluitmee.”

Website:
“Bij elke Flair zit een fluitje, zodat je voor één keer 1 euro extra betaalt voor je blad. Dat geld gaat integraal naar organisaties die zich inzetten tegen verkrachting.”

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat geen van de in Flair genoemde organisaties iets van de opbrengst van de actie ontving. Flair liet dienaangaande weten dat de actie verlieslatend geweest was. Het is volgens de klager echter helemaal niet duidelijk welke kosten daarvoor in aanmerking genomen werden (reclamecampagne?, advertentieruimte?) en het lijkt hem hoe dan ook misleidend om naar het publiek toe te stellen dat de opbrengst van deze actie naar een aantal goede doelen gaat, terwijl deze in werkelijkheid gebruikt wordt om de kosten van een promotiecampagne te dekken.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het Flair-team met de actie in kwestie de verkrachtingsproblematiek onder de aandacht wenste te brengen, naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag.

De totale productiekost van de actie bedroeg reeds ongeveer 50.000 euro (aankoop fluitjes, kleven, enz.).
14.000 euro hiervan werd bekostigd met de verkoop van de fluitjes, 36.000 euro met eigen Flair-middelen.
Daarbovenop werd een uitgebreide campagne op radio en in print gevoerd (waarvan de kost nogmaals ongeveer 50.000 euro vertegenwoordigt).

Hoewel uiteindelijk geen geld kon worden gegeven aan de organisaties, kregen de verkrachtingsproblematiek in het algemeen en de organisaties in het bijzonder door de actie en mediacampagne dus toch ruime aandacht, zowel via een dossier van 23 pagina’s in de Vlaamse en Franstalige Flair als via aandacht voor het onderwerp in diverse andere media. Flair zal het onderwerp en de organisaties bovendien opnieuw onder de aandacht brengen naar aanleiding van Nationale Vrouwendag en hun rekeningnummers en eventuele acties vermelden.

Het Flair-team betreurt het uiteraard ten zeerste dat het geen geld heeft kunnen geven aan de betrokken organisaties, maar is van mening dat niet kan worden gesteld dat het publiek werd misleid, aangezien de verkoop van de fluitjes in elk geval heeft bijgedragen tot de actie in het bijzonder en de sensibilisering rond verkrachting in het algemeen. Niemand werd ook verplicht om een fluitje te kopen, aangezien Flair ook zonder dit fluitje werd aangeboden.

Bovendien is het ook gangbaar en aanvaard dat bij een actie voor het goede doel, de werkingskosten in rekening worden gebracht. Ook de consument is zich hiervan bewust.

Tenslotte moet ook rekening worden gehouden met de goede bedoelingen van het Flair-team, namelijk de oprechte wil om de betrokken organisaties en verkrachting onder de aandacht te brengen, een problematiek die het Flair-team nauw aan het hart ligt, en waaraan het toch een substantiële investering heeft gewijd.

Jurybeslissing

Naar aanleiding van het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat de actie “Fluit mee tegen verkrachting” aandacht heeft gebracht voor de verkrachtingsproblematiek en voor organisaties die zich inzetten tegen seksueel misbruik. De Jury heeft ook genoteerd dat er, door de productiekost van de actie, uiteindelijk geen geld kon worden gegeven aan de betrokken organisaties.

De Jury heeft vastgesteld dat de actie in verschillende media aangekondigd werd met het volgende: “Koop deze week Flair met fluitje voor 1€ extra en steun de strijd tegen verkrachting”, wat een correcte boodschap is.

Daarentegen heeft de Jury vastgesteld dat op de website van de adverteerder het volgende vermeld werd: “Bij elke Flair zit een fluitje, zodat je voor één keer 1 euro extra betaalt voor je blad. Dat geld gaat integraal naar organisaties die zich inzetten tegen verkrachting.”. Ook in het magazine zelf werd het volgende in het Frans vermeld: “La semaine prochaine, chaque Flair sera accompagné d’un sifflet et vous coûtera 1€ de plus qui sera reversé aux associations qui luttent contre le viol. ».

De Jury is van oordeel dat de consument op die manier misleid kan worden op het vlak van de omvang van bijdragen voor liefdadigheid en dat hierdoor het vertrouwen van de consument geschonden kan worden, wat strijdig is met artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om in de toekomst de reclame te wijzigen, en bij gebreke daaraan de reclame niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft meegedeeld dat hij de Jurybeslissing zal naleven.

Adverteerder: SANOMA MAGAZINES
Product/Dienst: Flair
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  06/08/2014