SANOMA MAGAZINES – 03/02/2006

Beschrijving van de reclame

Een reclame met als titel “Unieke Evita-aanbieding in 13 beautycentra. Kom maar op met die verwendag. Voor maar € 25 per persoon” geeft een overzicht van de 13 beautycentra met begeleidende foto's en vermelding van het aanbod per beautycentra. Op de laatste pagina bevindt zich de verwenbon.
Tekst verwenbon: De weg naar totale ontspanning kent maar drie stappen:
-maak een afspraak in je favoriet beautycentrum
-knip de bon uit en neem mee
-betaal slechts 25 euro per persoon en geniet.
VERWENBON. Goed voor 2x een wellnessaanbieding van €25 per persoon. Geldig tot 15-03-2006.
Deze bon biedt de keuzemogelijkheid om 1 of 2 personen in te schrijven. Onderaan bevindt zich een verklarende vermelding over de verwerking van de persoonsgegevens.

Motivering van de klacht(en)

De bon in kwestie werd geweigerd daar er al teveel inschrijvingen waren. Deze reclame is oneerlijk, want zij vermeldt niets over een beperkt aantal plaatsen.

Standpunt van de adverteerder

Het verzorgingscentrum deelde mee dat zij de helft van haar agenda voorziet voor deze promotie, maar dat zij de inschrijving van de klaagster op basis van deze verwenbon heeft geweigerd daar de promotie-agenda reeds was volgeboekt.
Zij deelde tevens mee dat de klaagster er vervolgens voor gekozen heeft om een cadeaubon aan te kopen voor een andere behandeling in dezelfde stijl waarvoor zij de normale verkoopprijs betaald heeft.

Jurybeslissing

Teneinde ieder risico op dubbelzinnigheid te vermijden en op basis van art. 23,2° WHPC en art. 3 en 5 van de IKK code, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gedaan om in zijn reclame op duidelijke en ondubbelzinnige wijze te preciseren dat er slechts een beperkt aantal personen zich kunnen inschrijven voor dit aanbod.

De adverteerder bevestigde dat hij hier in de toekomst rekening mee zal houden.

Adverteerder: SANOMA MAGAZINES
Product/Dienst: Evita
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  03/02/2006