SANOMA MAGAZINES – 01/04/2015

Beschrijving van de reclame

De radiospot gaat als volgt:
Man: “Helaba, ik ben Ivan. Ik ben de elektricien van Ignace Crombé. Ja, en onlangs moest ik bij Ignace zijn om een lampadaire te vervangen in zijn slaapkamer. Seg, en hij lag daar niet in bed met een jonge blonde mokkel hé, maar met een oude doos. Ja, zo’n retro cadeaubox van Story met lekkere koekjes in. Ik heb er ook al een paar gegeten eh … samen met Ignace en de oude doos. Hihi.”
VO: “Spaar nu vier weken lang voor de gratis retro cadeaubox vol met 15 gratis producten ter waarde van 66€. Story, geniet van het leven.’
Man: “En van dat van een ander.”

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat hij geen band met Ignace Crombé heeft maar dat dit te vergaand is en dat er grenzen zijn. Het kan niet dat het ongeluk van deze man wordt gebruikt om de verkoop van het magazine te doen toenemen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de radiospot reclame bevat voor een spaaractie voor een retro cadeaubox. Deze actie kadert in de 40ste verjaardag van het magazine dat uitgebreid aandacht besteedt aan het leven van bekende personen uit binnen- en buitenland. Ook op het deksel van de cadeauboxen staan bekende personen afgebeeld.
Dit inspireerde de makers van de spot tot een humoristische sketch rond “een oude doos” en een bekend persoon.
In de spot is niet dhr. Crombé zelf aan het woord, maar wel zijn zogezegde elektricien, die tijdens een klus dhr. Crombé met een “oude doos” in bed heeft aangetroffen, waarbij meteen wordt verduidelijkt dat die “oude doos” een retro cadeaubox van Story is.
Het is voor de gemiddelde consument onmiddellijk duidelijk dat dit een zuiver humoristische spot is, over een louter fictieve situatie, waarin dhr. Crombé niet wordt uitgelachen of zijn ongeluk zou worden gebruikt voor een toename van de verkoop van Story, maar waarin wel wordt gespeeld met de letterlijke en figuurlijke betekenis van het begrip “oude doos”.
Door de Story-context is ook duidelijk dat dhr. Crombé hier wordt opgevoerd omdat hij regelmatig zelf vrijwillig de schijnwerpers (van o.a. Story) opzoekt samen met zijn veel jongere vriendin.
Door het absurde en kolderieke karakter van de spot blijkt duidelijk dat de man die aan het woord is niet echt de electricien is van dhr. Crombé en dat deze laatste evenmin effectief in bed zou hebben gelegen met een Story cadeaubox.
Ten slotte dient te worden benadrukt dat Story met deze spot geenszins de bedoeling had om dhr. Crombé of diens relatie te bekritiseren of te ridiculiseren, allicht de reden waarom dhr. Crombé zelf, hoewel Story zijn voorafgaande toestemming niet had bekomen, geen bezwaar heeft gemaakt tegen de spot.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot een situatie schetst die verwijst naar de heer Ignace Crombé en waarin wordt gespeeld met de letterlijke en figuurlijke betekenis van het begrip “oude doos”.

De Jury is van mening dat de spot een voldoende humoristische connotatie heeft om door de meerderheid van het publiek niet op een negatieve manier te worden opgevat.

Zij is ook van oordeel dat de reclame niet van aard is om de menselijke waardigheid van de heer Ignace Crombé aan te tasten en evenmin getuigt van een gebrek aan behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

De Jury heeft er echter nota van genomen dat er geen voorafgaande toestemming is verleend door de heer Ignace Crombé. Bij gebreke hieraan is de reclame strijdig met artikel 14 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel dat stelt dat een commerciële communicatie niet mag verwijzen naar een persoon in zijn private of maatschappelijke hoedanigheid zonder zijn voorafgaande toestemming.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepaling, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame in de toekomst niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing zal naleven.

Adverteerder: SANOMA MAGAZINES
Product/Dienst: Story
Media: Radio
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  01/04/2015