SANOFI – 12/02/2019

Beschrijving van de reclame

De Tv-spot toont een man die ’s nachts in bed aan het hoesten is. Hij neemt een tablet van het product en er komt een kat uit zijn keel gekropen.
VO: “Kriebelt er iets in je keel? Dankzij zijn doeltreffende werking verlicht Tusso Rhinathiol de droge hoest en blijft tot 5 uur lang werken. Tusso Rhinathiol. Bevrijd je van je hoest.”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt het degoutant dat de reclame een kat toont die uit de mond van een man die droge hoest heeft springt. Volgens hem is deze spot wansmakelijk, niet zinvol en trekt hij op niets, ook niet voor kinderen. Hij deelde tevens mee dat dit ook niet correct is ten opzichte van katten en niet realistisch in de wereld van katten en mensen.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “Extra info – Juryreglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot voor een geneesmiddel tegen droge hoest om de eigenschappen van het product in kwestie te illustreren een kat toont die uit de keel van een man kruipt.

Volgens de Jury toont de spot een duidelijk fictieve scène die niet aanzet tot onrespectvol gedrag ten aanzien van dieren en evenmin van aard is om een verkeerd beeld ten aanzien van hen te scheppen.

De Jury is tevens van mening dat de betrokken spot niet van aard is om door de gemiddelde consument als choquerend of misplaatst te worden opgevat.

Zij is derhalve van oordeel dat de spot in kwestie niet getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op deze punten.

Gelet op het voorgaande heeft de Jury de klacht ongegrond verklaard.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SANOFI
Product/Dienst: Tusso Rhinathiol
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Gezondheid
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/02/2019