SAMSUNG – 29/01/2013

Beschrijving van de reclame

Op de website wordt onder meer het volgende vermeld naast een afbeelding van het product: “CADEAU Skype TV Camera of €75,- Cashback* Bij aankoop van een ES6900 / ES6800 / ES6710 / ES65XX/ ES63XX SMART LED TV” en vervolgens in kleine letters: “*Keuze tussen Skype TV camera of €75,- enkel geldig op ES6900 serie. Zie actieproducten voor meer details”.

Motivering van de klacht(en)

Op de website, onder het zinnetje "skype tv camera of 75€ cashback" staan 5 modellen vermeld. Na het lezen van alle kleine lettertjes, contracten en voorwaarden, blijkt deze keuze maar voor 1 van de 5 te gelden, en kan je voor de andere 4 niet kiezen tussen het geld of die camera (en moet je dus die camera nemen)!
De klager vindt het duidelijk misleidend.
Hij heeft een 46inch led 6530 gekocht. Het was de cashback van 75€ die hem uiteindelijk over de streep trok. Er stonden 2 mensen van Samsung zelf bij en die reageerden totaal niet toen hij duidelijk zei dat dit extra voordeel hem overtuigde.

Standpunt van de adverteerder

De Jury heeft deze reclame onderzocht op basis van de artikels 4 en 6 van haar reglement (zie www.jep.be, rubriek “reglement”) die voorzien dat in geval van onontvankelijkheid, manifeste inbreuken of manifest gebrek aan inbreuken, de adverteerder niet wordt uitgenodigd zijn standpunt over te maken.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame op de website onder meer het volgende vermeldt: “CADEAU Skype TV Camera of €75,- Cashback* Bij aankoop van een ES6900 / ES6800 / ES6710 / ES65XX/ ES63XX SMART LED TV” en vervolgens: “*Keuze tussen Skype TV camera of €75,- enkel geldig op ES6900 serie. Zie actieproducten voor meer details”.

Door op de links te klikken naar de actieproducten en naar de voorwaarden, verschijnt er nog welke modellen voor welk voordeel in aanmerking komen.

De Jury is van oordeel dat op de website voldoende duidelijk wordt vermeld dat de cashback actie enkel geldt voor een bepaald model. De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de consument te misleiden terzake.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SAMSUNG
Product/Dienst: Smart Led TV
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/01/2013