SAMSUNG – 18/09/2009

Beschrijving van de reclame

De spot toont eerst een jongeman die zichzelf filmt met zijn GSM en in een luchthaven loopt gevolgd door beelden van situaties waarin mensen moeten wachten.
Voice-over :
« Il faut qu’on vous parle de Samsung JET et de l’attente.
Ah bah oui, il faut être fou pour attendre quoi que ce soi de l’attente.
Attendre ça fait pas avancer d’une place dans la file. Ça fait rater les avions, ça fait se faner les fleurs et les rêves, ça rend vieux (beeld van een oude man met een bos bloemen aan een bushalte). Que gagne-t-on à attendre ? Hein ? Est-ce que ça rend plus malin ? Non. Est-ce que ça rend plus beau ? Non (beeld van een volslanke man in ondergoed voor zijn BBQ)”
De spot toont vervolgens een ‘Stop’-bord en beelden die zich snel afspelen en jongeren tonen die lopen en die zich op allerhande manieren amuseren.
Voice-over:
« Soyez impatient ! L’impatience est une vertu. Allez au devant des choses. N’attendez pas le vendredi pour commencer le week-end. Ne perdez pas votre temps à vous ennuyez. Vivez à fond, amusez-vous à fond, saisissez l’instant. Si la réunion est nulle, eh bien vous partez. Provoquez les événements au lieu d’attendre qu’ils se produisent. Regardez tout de suite la fin du film. Lisez directement la fin du livre. Zapper les intros, oubliez les préliminaires (beeld van twee personen die in een bed rollen). Plus rapide, plus malin, c’est mieux !
L’impatience est une vertu. »
On voit ensuite une image du Samsung Jét et le texte : « L’impatience est une vertu. Samsung Jét », puis le texte «Gratuit 6 mois de navigation Benelux. Samsung Jét »
Tot slot zien we een beeld met het logo van Samsung en de website : www.samsungonline.be.
Voice-over:
« Jét, le nouveau téléphone tactile hyper rapide de Samsung.
En ce moment, Route 66 navigation Benelux gratuit pendant 6 mois à l’achat d’un Samsung Jét. ».

Motivering van de klacht(en)

Beelden van verschillende meisjes die een man in ondergoed in een seksuele sfeer op een bed achterlaten, een man of een vrouw in string in een seksuele sfeer. Daarbij komen de overdreven leugenachtige en totaal onverantwoorde boodschappen (leef nu, verbruik nu, enz.) en dit ondanks het relatieve belang van de spot, maar het imago van het bedrijfsmerk ondersteunt de geldigheid van de berichten t.a.v. jongeren. Jongeren zijn vaak niet in staat om de boodschappen te relativeren.

De inhoud van de TV-spot neigt bij sommige beelden expliciet naar iets vulgair, choquerend op het randje van het obscene af. Wetende dat dit type van producten voornamelijk de 14-25 jarigen als doelgroep heeft of zelfs jonger. Hoe kan dit merk toestaan dat ze achterwerken in reclamespots verwerken terwijl ze weten dat minderjarigen deze beelden zien, zelfs als ze geen vragende partij zijn.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat er 2 spots op televisie worden vertoond: de 30 seconden spot en de 60 seconden spot.

In de 30 seconden spot wordt nergens verwezen naar “obsceniteiten”, laat staan naar “onverantwoord seksueel gedrag”. Er wordt nauwelijks gedurende minder dan een sec. een glimp van een kus vertoond.

Ook wat de 60 seconden spot betreft, betwiste de adverteerder dat deze “obsceen” zou zijn of zou aanzetten tot onverantwoord seksueel gedrag. In de luttele 60 seconden die de spot telt, worden maar liefst tientallen verschillende beelden in een sneltempo afgespeeld zonder dat er tijd is voor de kijker om ieder beeld apart te bekijken. De kern van de spot draait niet rond de inhoud van ieder beeld op zich maar rond “tempo” en dat men in het leven “sneller” moet zijn omdat “alles voorbij is voor je het weet”. Net dat idee maakt dat ieder beeld slechts een “teaser” is dat voorbij is voor men het gezien heeft. Het uiteindelijke idee dat overblijft bij de kijker is dat van “snelheid in het leven”, en zeker niet van enige vorm van seksuele onverantwoordelijkheid, waar de klager melding van maakt.

Anderzijds wees de adverteerder er op dat het geenszins verboden is om verwijzingen naar het seksuele te gebruiken in reclamespots en verwees naar de gedragscodes inzake reclame van de JEP.

Vervolgens stelde hij niet te zien wat er obsceen zou zijn in deze spot en hij verwees terzake naar de betekenissen van de term obsceen zoals omschreven in Van Dale om aan te tonen dat aan geen voor de vooropgestelde voorwaarden voldaan is.

Hij benadrukte dat het seksuele geenszins onder de aandacht gebracht wordt, daar de beelden in enkele seconden tijd worden vertoond. Zelfs indien men het beeld stilzet, is het geenszins obsceen. Er worden namelijk enkele korte en gedeeltelijke fragmenten getoond waarbij nooit verder wordt gegaan dan de gemiddelde lingeriespot. Hij stelde dat in sommige andere sectoren het seksuele veel meer op de voorgrond komt en vaak zelfs de kern en de aandachtstrekker is , daar waar het in casu amper zichtbaar is.

Aangaande de verwijzing in de klacht naar onverantwoordelijkheid” en “jongeren die niet kunnen relativeren”, stelde de adverteerder dat de klager de huidige kennis/ervaring van de gemiddelde kijker op het vlak van seksualiteit miskent. Van enige “misleiding” kan uiteraard geen sprake zijn. De gemiddelde kijker en potentiële consument van deze hi-tech gsm, zal de spot geenszins beschouwen als obsceen. Alleen al de gemiddelde muziekvideo op TV heeft namelijk gezorgd voor een zekere gewenning en verschuiving van de normen van “seksualiteit” en “obsceniteit” t.o.v. enkele jaren terug.
Bovendien – en zulks blijkt ook uit de spot – bestaat het doelpubliek van deze spot uit jong-volwassenen (en dus niet uit 14-jarigen). In de spot worden dan ook enkel volwassenen (laat-20’ers) getoond zodat dit ook duidelijk is. De gsm zelf behoort trouwens tot een hoger segment, m.n. van een winkelwaarde van 399,00 EUR, wat hierop aansluit.

In geen enkele van de beelden wordt aangezet tot “onverantwoord” gedrag. Er worden beelden getoond van feestende jongvolwassenen (laat-20’ers) en de enkele beelden waarin het seksuele kort wordt aangeraakt, betreffen zeker en vast geen “onverantwoord” gedrag. Niet iedere seksuele handeling is uiteraard “per se” “onverantwoord”.

Tenslotte deelde de adverteerder mee dat de 60 seconden spot beëindigd werd en niet meer uitgezonden wordt.

Jurybeslissing

De Jury heeft ingevolge het schrijven van de adverteerder genoteerd dat de 60 seconden spot niet meer uitgezonden wordt en enkel nog de 30 en 20 seconden spot zal uitgezonden worden.

De Jury heeft vastgesteld dat de Tv spot verschillende beelden in sneltempo afspeelt rond het thema “tempo, men moet snel zijn in het leven anders is alles voorbij voor je het weet”. Er wordt een materialistische maatschappij in beeld gebracht, doch op een duidelijk humoristische toon.

Gelet op het humoristische karakter en het sneltempo van de beelden is de Jury van oordeel dat deze spot niet van aard is om door de gemiddelde consument letterlijk opgevat te worden, noch als zijnde obsceen, vulgair of choquerend.

De Jury is derhalve van oordeel dat deze spot niet strijdig is met de algemeen geldende fatsoensnormen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen terzake, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Los van de klacht en daar de adverteerder producten aanprijst die gericht zijn op een jong publiek, heeft de Jury de aandacht gevestigd op het belang om in de toekomst thema’s die sociaal gezien niet als bevorderlijk worden beschouwd, zoveel mogelijk te vermijden. Snel leven en oppervlakkigheid zijn niet echt modellen die maatschappelijk gezien als bevorderlijk kunnen beschouwd worden, in het bijzonder t.a.v. jongeren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SAMSUNG
Product/Dienst: Samsung Jet
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  18/09/2009