SAMSUNG – 08/01/2013

Beschrijving van de reclame

Voice-over: “Stap in de toekomst van de televisie. Wat zie je? Een nieuwe manier om ervaringen te delen, om te ontdekken, om contact te houden. Die toekomst is er nu al. Ervaar het met de Samsung Smart TV. Stap in de toekomst van de televisie. Koop nu een Samsung Smart TV en krijg een Samsung Galaxy Tablet 10.1 cadeau.”
Tekst op het scherm: “Ervaar de toekomst van televisie.” Tekst in blauwe bol: “CADEAU* Galaxy Tab 2 (10.1)
*Bij aankoop van een Samsung Smart TV 40'' - 60'' ES7000 en hoger.”
Eindscherm: “Kijk op samsung.com/promotion.”

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager werd in de TV-reclame een tablet beloofd, zonder dat er iets bij verteld werd. In de winkel bleek men echter niet op de hoogte te zijn en de klantendienst vertelde dat men eerst naar de website moet gaan om te weten over welke types het gaat en welke winkels eraan meedoen. De klager vindt dit oneerlijke reclame aangezien er in het volledige spotje nooit sprake is van een bepaald type of winkel.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat:
- hij 13 ambassadors in dienst heeft die tijdens winkelbezoeken gebruik maken van een Sales Guide om ervoor te zorgen dat alle relevante informatie (o.a. nieuwe promoties) tot bij de verkopers in de winkelpunten geraakt;
- hij ook per e-mail een document stuurt waarin alle details van de nieuwe acties zijn opgenomen;
- hij ook beroep heeft gedaan op merchandisers die winkels bezoeken om POS-materiaal en een Wobbler te plaatsen bij de actiemodellen;
- bij aanvang van een actie het Call Center gedetailleerd wordt ingelicht zodat ook zij consumenten te woord kunnen staan indien er vragen zouden rijzen over een bepaalde actie.

Alle lopende promoties zijn zichtbaar op de site waar naast de uitleg over de actie en de actiemodellen actievoorwaarden vermeld worden die betrekking hebben op deze specifieke actie. Vermits de registratie altijd via deze microsites gebeurt, bezoekt iedere deelnemer de site en heeft hij inzicht in de actievoorwaarden van toepassing op de specifieke actie.

De adverteerder wil graag dat de consument helder en voldoende wordt ingelicht. Gezien de vermelding van de deelnemende modellen in de televisiereclame, de inspanningen die zijn verricht om het verkoopspersoneel op de hoogte te stellen alsmede het POS-materiaal dat in alle winkels voorhanden is, is de adverteerder van mening dat de consument voldoende is ingelicht betreffende de actie.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat in de TV-spot onder meer het volgende wordt vermeld: “Koop nu een Samsung Smart TV en krijg een Samsung Galaxy Tablet 10.1 cadeau” en dat de volgende tekst verschijnt: “CADEAU* Galaxy Tab 2 (10.1). *Bij aankoop van een Samsung Smart TV 40'' - 60'' ES7000 en hoger.” en vervolgens: “Kijk op samsung.com/promotion.”.

De Jury heeft tevens vastgesteld dat op de website, onder ‘Promoties’ onder meer het volgende wordt vermeld: “Bij aankoop van een Samsung ES9000/ES8000/ES7000 Smart Led TV – Galaxy Tab 2 Wifi (10.1) Cadeau”. Door op de promotie te klikken, verschijnen er links naar een lijst van de deelnemende winkels en naar de actievoorwaarden waar onder meer het volgende wordt vermeld: “Actiemodellen: De actie is enkel geldig op volgende modellen:” met een lijst van de modellen in kwestie.

De Jury is van oordeel dat op de website voldoende duidelijk wordt vermeld dat dit aanbod enkel geldt voor bepaalde modellen en in bepaalde winkels. De Jury is derhalve van oordeel dat deze reclame niet van aard is om de consument te misleiden terzake.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SAMSUNG
Product/Dienst: Smart TV
Media: TV
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  08/01/2013