SA IPM – 08/04/2011

Beschrijving van de reclame

De advertentie met als titel ‘La DH vous offre l’apéro pendant un mois’ toont een reeks van 9 bieren.

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft meegedeeld dat de actie van de DH en inbreuk vormt op de convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken en meer specifiek op art. 5.1. De convenant werd speciaal in het leven geroepen om de consument te beschermen tegen agressieve reclamepraktijken en de gevaren van alcohol. De reclame in kwestie is strijdig met de reclame-ethiek.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de persmarkt een markt is in volle ontwikkeling en dat de ondersteuning van de verkoop een belangrijke strategische inzet is geworden. Eén van de technieken is die van het extra product en het voordeel bij aankoop van het dagblad. Deze actie is niets anders dan dat. Hij biedt zijn lezers een voordeel bij aankoop van het dagblad. Dit voordeel is een tweede bier gratis op vertoon van DH in de deelnemende café’s.

Deze actie is niet ontwikkeld als reclame voor bier maar als een actie om de verkoop van DH te ondersteunen. Vandaar misschien dat de toepassing van artikel 5.1 vergeten werd en het gebruikelijke voorbehoud voor overmatig alcoholgebruik.

Vanaf dat de adverteerder het onderwerp van de klacht kende, heeft hij de nodige corrigerende maatregelen genomen door in de advertentie van de actie de volgende tekst op te nemen « Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. A consommer avec modération. L’alcool est interdit aux jeunes de moins de 16 ans. »

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat La Dernière Heure een actie organiseert waarbij, op vertoon van een bon en na aankoop van een bier (uit een selectie van 9 bieren), een tweede bier wordt aangeboden in bepaalde zaken in de hoofdstad.

De Jury is van oordeel dat La Dernière Heure geen medium is dat zich specifiek op jongeren richt. Zij is dan ook van oordeel dat de reclame niet gericht is op minderjarigen en geen inbreuk uitmaakt op de art. 2.1, 4.1 en 5.1 van het Convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken.

De Jury heeft genoteerd dat de adverteerder concrete maatregelen heeft genomen om overconsumptie te vermijden :
- het gaat om twee bieren, bestemd voor het aperitief,
- er zijn uren vastgelegd voor het verloop van de actie (van 11u tot 13u en van 16u tot 19u),
- de reclame bevat een tekst die eindigt met “A déguster avec modération, cela coule de source…”.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame niet aanzet tot een overmatige of onverantwoorde consumptie.

Anderzijds heeft de Jury vastgesteld dat de educatieve slogan niet vermeld wordt, hetgeen een inbreuk uitmaakt op artikel 11 + bijlage B van het Convenant inzake gedrag en reclame mbt alcoholhoudende dranken.

Dienaangaande deelde de adverteerder mee dat ingevolge de klacht de volgende vermelding toegevoegd werd : « Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. A consommer avec modération. L’alcool est interdit aux jeunes de moins de 16 ans. ». De Jury heeft vastgesteld dat deze vermelding aanwezig was op de pagina binnenin de krant, maar niet op de voorpagina waar de actie wordt aangekondigd. De Jury heeft de adverteerder derhalve verzocht om de educatieve slogan (art 11 en bijlage B van het convenant) eveneens te vermelden op de voorpagina en op alle onderdelen van de reclame.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigt dat hij de beslissing zal naleven.
Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: SA IPM
Product/Dienst: La Dernière Heure
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Andere
Categorie: Dranken
Datum afsluiting:  08/04/2011