RYANAIR – 25/04/2012

Beschrijving van de reclame

De advertentie ‘Brussel vliegtickets uitverkoop’ vermeldt prijzen voor verschillende bestemmingen en in kleine letters onderaan: “Belastingen en toeslagen inbegrepen. (...) Afhankelijk van beschikbaarheid en algemene voorwaarden, kijk op Ryanair.com voor meer informatie. Tarieven exclusief optionele belastingen en toeslagen.”.

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager zijn de kleine letters verwarrend, onwettig en dubbelzinnig. Ofwel is alles, belastingen en toeslagen, inbegrepen ofwel niet… Wat zijn optionele belastingen? Moeten vliegtuigticketprijzen niet de all-in-prijzen vermelden?

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder haalde aan dat zijn advertentie volledig in overeenstemming is met de Europese en Belgische regelgeving inzake reclame. De geadverteerde tarieven bevatten alle belastingen en verplichte toeslagen. Dit wordt bevestigd in de voetnoot van de advertentie.
Deze voetnoot informeert passagiers er tevens over dat optionele vergoedingen/toeslagen – die voornamelijk bestaan uit optionele bijkomende items (indien aangekocht door de consument) zoals bijkomende bagage, prioritair boarden, gereserveerde zetels, enz. – niet in de geadverteerde tarieven begrepen zijn. Dit zijn allemaal optionele elementen met betrekking tot dewelke consumenten beslissen of zij er al dan niet gebruik van maken.
De adverteerder nam er echter nota van dat de in de advertentie gebruikte vertaling vermeldde dat de tarieven exclusief “optionele belastingen/toeslagen” waren. Hier had moeten staan dat de tarieven exclusief “optionele vergoedingen” zijn en dit werd intussen rechtgezet.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de advertentie ‘Brussel vliegtickets uitverkoop’ die prijzen voor verschillende bestemmingen vermeldt en in kleine letters onderaan onder meer: “Belastingen en toeslagen inbegrepen. (...) Afhankelijk van beschikbaarheid en algemene voorwaarden, kijk op Ryanair.com voor meer informatie. Tarieven exclusief optionele belastingen en toeslagen.”.

Met betrekking tot het gebruik van de bewoording “optionele belastingen”, is de Jury van oordeel dat het voor de consument onduidelijk is wat hieronder wordt verstaan en heeft zij de adverteerder derhalve verzocht om de reclame op dit punt te wijzigen.

Dienaangaande heeft de Jury er ingevolge het antwoord van de adverteerder nota van genomen dat het hier een fout in de vertaling betreft, in die zin dat het de bedoeling was om onderaan de advertentie te vermelden dat de tarieven exclusief optionele toeslagen en vergoedingen zijn, en dat deze vertaalfout intussen door de adverteerder werd rechtgezet.

Met betrekking tot het feit dat optionele toeslagen en vergoedingen niet zijn opgenomen in de geadverteerde tarieven, wijst de Jury er op dat zowel de Belgische als de Europese regelgeving terzake slechts de verplichting inhouden om de verplicht bij te betalen kosten en de onvermijdbare toeslagen en vergoedingen in de geadverteerde prijzen op te nemen.

Dienaangaande heeft de Jury er vervolgens nota van genomen dat in de advertentie wordt verwezen naar de website voor meer informatie en dat de consument via de website van de adverteerder kennis kan nemen van de optionele toeslagen en vergoedingen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt van de klacht.

Tenslotte heeft de Jury er nota van genomen dat de advertentie onderaan tevens vermeldt: “Vluchten vanaf Brussel Charleroi.”.

De Jury heeft de adverteerder dienaangaande geadviseerd om naar de toekomst toe bij voorkeur de officiële benaming van de betrokken luchthaven te gebruiken in zijn advertenties, met name “Brussels South Charleroi Airport”.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RYANAIR
Product/Dienst: vliegtuigtickets
Media: Dagblad
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/04/2012