RTL TVI – 28/04/2010

Beschrijving van de reclame

De spot voor Télévie toont onder de vorm van een tekenfilm het verhaal dat verteld wordt door een meisje over haar beste vriendinnetje Emilie die naar het ziekenhuis moest en hoe erg ze haar vriendinnetje mist op school, gevolgd door een uitnodiging om een gift te doen.

Motivering van de klacht(en)

Het kind gaat naar het ziekenhuis om “mannen in witte bloezen (messieurs en blouse blanche)” te zien. Deze reclame is seksistisch.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat deze sequentie helemaal geen seksisme inhoudt, noch m.b.t. de beelden, noch m.b.t. de uitlatingen van het kind.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot een kind toont dat haar verhaal vertelt onder de vorm van een tekenfilm.

Binnen deze context, heeft de Jury gemeend dat de woorden van het kind , zijnde « messieurs en blouse blanche » niet strijdig zijn met de bepalingen inzake discriminatie/sexisme en/of het versterken van stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RTL TVI
Product/Dienst: Télévie Campagne
Media: TV
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/04/2010