RTL TVI – 23/10/2007

Beschrijving van de reclame

Spot radio :
In een radiospot, met op de achtergrond bosgeluiden, hoort men een man die een andere man opbelt. Man 1 : « Allo Marcel. T’as vu du gibier ? ». Man 2 : « Non, pas encore ». Man 1 : Allo Marcel ? Allo Marcel ? ». Voix off : « Si vous appelez souvent le même numéro, vous avez tout intérêt à devenir Plug Mobile. Vous choisissez un numéro préféré et vous l’appelez gratuitement maximum pendant 10 heures par mois. Plus d’infos sur plugmobile.be ». Man 1 : « Ha, voilà … ». Men hoort 2 geweerschoten en vervolgens een schreeuw van Man 2. Man 1 : « Allo Marcel ? ». Voix off : « Au fait, vous pouvez changer trois fois de numéro préféré ». Man 1 : « Allo Fernand ? ».

Tv-spot:
Een tv-spot toont een man met een geweer alleen in het bos. Hij lijkt te zoeken naar wild terwijl hij belt naar een vriend met zijn mobiele telefoon : « Allo Marcel. T’as vu du gibier ? ». Zijn vriend antwoordt : « Non, pas encore ». De man telefoneert herhaaldelijk zijn vriend : Allo Marcel ? Allo Marcel ? ». Voix off : « Si vous appelez souvent le même numéro, vous avez tout intérêt à devenir Plug Mobile. Vous choisissez un numéro préféré et vous l’appelez gratuitement maximum pendant 10 heures par mois. Plus d’infos sur plugmobile.be ». Ondertussen worden volgende teksten getoond op het scherm « Si vous appelez souvent le même numéro » - logo Plug Mobile » - « numéro préféré- vous appelez gratuitement maximum pendant 10 heures par mois- www.plugmobile.be ». De man die jaagt lijkt eindelijk wild te hebben gezien en zegt « Ha, voilà .. ». Men hoort 2 geweerschoten en vervolgens een schreeuw van vriend. De man belt hem : « Marcel ? ». Voix off : « Au fait, vous pouvez changer trois fois de numéro préféré » met opnieuw de voornoemde tekst + volgende tekst : « changer 3 fois de numéro préféré ». De man die jaagt : « Allo, Fernand ? ».

Spot bioscoop :
Een spot toont een man met een geweer alleen in het bos. Hij lijkt te zoeken naar wild terwijl hij belt naar een vriend met zijn mobiele telefoon : « Allo Marcel. T’as vu du gibier ? ». Zijn vriend antwoordt : « Non, pas encore ». Hij belt tweemaal en zijn vriend antwoordt hem telkens dat hij nog niets gezien heeft. Voix off : « Vous appelez souvent le même numéro ? Alors devenez Plug Mobile et profitez de l’action « numéro préféré ». Vous appelez gratuitement votre numéro préféré jusqu’à la fin de l’année maximum pendant 10 heures par mois. Plus d’infos sur plugmobile.be ». Ondertussen verschijnen volgende teksten op het scherm : « Vous appelez souvent le même numéro ? » - logo Plug Mobile » - « numéro préféré- vous appelez gratuitement votre numéro préféré jusqu’à la fin de l’année - www.plugmobile.be ». De man die jaagt lijkt eindelijk wild te hebben gezien en zegt : « Ha, voilà .. ». Men hoort 2 geweerschoten en vervolgens een schreeuw van vriend. De man belt hem : « Marcel ? ». Voix off : « Au fait, vous pouvez changer trois fois de numéro préféré » met opnieuw de voornoemde tekst + volgende tekst : « changer 3 fois de numéro préféré ». De man die jaagt : « Allo, Fernand ? ».

Motivering van de klacht(en)

We leven in een wereld waar geweld alomtegenwoordig is. Hoe kan men hier dan aanvaarden dat de dood gebagatelliseerd wordt. Het leven van de genoemde Marcel heeft dus geen enkele waarde. En deze reclame kan ook door kinderen worden gezien daar zij worden geprojecteerd voor de kinderfilms in de bioscoop of op het uur dat de kinderen voor de televisie zitten.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder preciseerde dat de algemene context van deze reclame past in het kader van de zender Plug TV waarvan de toon bewust overdreven en humoristisch is. Hij voegde eraan toe dat hier in geen geval sprake kan zijn van het banaliseren van de dood, noch van geweld, aangezien deze hier duidelijk figuurlijk worden voorgesteld en dus geenszins duiden op dergelijke intentie.
Ten slotte preciseerde de adverteerder dat de vereniging CLY-UFA NV die de hoofdverantwoordelijkheid draagt over de programma’s van Plug TV, dit standpunt onderschrijft.

Jurybeslissing

Rekening houdend met het duidelijk humoristisch en karikaturaal karakter van de spots in kwestie, is de Jury van oordeel dat deze niet van aard zijn om letterlijk opgevat te worden door de gemiddelde consument, inclusief de kinderen. Zij is derhalve van mening dat deze spots niet van aard zijn om geweld te banaliseren of aan te moedigen.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: RTL TVI
Product/Dienst: Plug Mobile
Media: TV, Radio, Bioscoop
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  23/10/2007