RTL TVI – 13/07/2007

Beschrijving van de reclame

De TV-spot toont vooreerst borsten in close-up. Dit beeld wordt vervolgd door twee paar getekende borsten (voor –na). Vrouwelijke stem tijdens de spot: « Le concours le plus osé de la télé ! Plug TV crée l'événement … et t'offre une paire de nouveaux seins ! Pour obtenir toutes les informations, tente ta chance et gagne ton opération, surfe sur le site www.plugtv.be et inscris-toi vite à ce concours choc. Une seule adresse : www.plugtv.be. Plug TV, la vie est tellement plus belle avec des gros seins ».

De advertentie toont borsten in close-up, waarbij de decolleté gemarkeerd wordt met een stippellijn. Tekst bovenaan links: « le concours le plus osé de la télé ». Tekst in het midden van de visual : « Plug TV t'offre de nouveaux seins ! Pour gagner ton opération de chirurgie mammaire, surfe sur le site www.plugtv.be ». Tekst onderaan in kleine lettertjes : « Participation interdite aux moins de 18 ans. Le praticien se réserve le droit d'accepter ou non la candidature après bilan médical. Règlement du concours sur le site. Concours clôturé le 31 juillet ». Onderaan rechts bevindt zich het logo van Plug.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is onaanvaardbaar omwille van de seksistische boodschap en de gevaarlijke banalisering van een chirurgische ingreep. Zij is nog des te gevaarlijker want deze zender richt zich tot jongeren van een leeftijdscategorie die kwetsbaar en kneedbaar zijn en moeilijkheden hebben om hun identiteit te vinden. Er bestaan nog andere dingen in het leven van de vrouw dan het uiterlijk. Deze reclame stelt bovendien het uiterlijk voor als belangrijke waarde.

Jurybeslissing

Vooreerst merkt de Jury op dat zij niet bevoegd is om het ethisch en wettelijk karakter te onderzoeken van het spel / de wedstrijd die het voorwerp uitmaakt van deze reclame en waarbij men een borstoperatie kan winnen. Het onderzoek van de Jury beperkt zich tot de inhoud van de reclameboodschappen en strekt zich niet uit tot de aangeboden producten en/of diensten.

Voor wat de Tv-spot in kwestie betreft, was de Jury van mening dat de baseline « la vie est tellement plus belle avec des gros seins » niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheids-besef, temeer gelet op de relatief jonge doelgroep van de zender Plug TV.

Deze Tv-spot brengt een boodschap (het leven is zoveel mooier met grote borsten) die het risico inhoudt om letterlijk opgevat te worden door een deel van het grote publiek, met name adolescenten die soms kwetsbaar zijn en in volle ontwikkeling zijn van hun identiteit.

Bovendien banaliseert de baseline van deze Tv-spot (« la vie est tellement plus belle avec des gros seins ») plastische chirurgie, wat men niet als een ongevaarlijke ingreep kan beschouwen.

De Jury is dus van mening dat de Tv-spot in kwestie in strijd is met artikel 1 van de IKK Code en met punt 1 van de JEP-aanbevelingen betreffende de afbeelding van de mens (sociale verantwoordelijkheid).

Bovendien is de Jury van oordeel dat de bovengenoemde baseline de boodschap brengt dat het uiterlijk voor vrouwen een essentiële meerwaarde uitmaakt; hetgeen kan bijdragen tot het bestendigen van stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie en de waardigheid van de vrouw aantasten. Op dit vlak vormt deze Tv-spot een inbreuk op de punten 3 en 4 van de JEP-aanbevelingen betreffende de afbeelding van de mens.

Voor wat de advertentie in kwestie betreft, is de Jury van mening dat deze zich beperkt tot het promoten van het spel / wedstrijd waarvan het ethisch en / of wettelijk karakter niet tot de bevoegdheid van de Jury behoort. Ze heeft vastgesteld dat er in deze advertentie een link bestaat tussen de afgebeelde decolleté en het promote spel / wedstrijd waarbij men een borstoperatie kan winnen. In deze context, en zonder de baseline « la vie est tellement plus belle avec des gros seins » te vermelden, is de Jury van mening dat er geen opmerkingen geformuleerd dienen te worden aangaande de advertentie in kwestie.

Rekening houdend met voorgaande, heeft de Jury aan de adverteerder de aanbeveling gericht om de bovengenoemde Tv-spot met de baseline « la vie est tellement plus belle avec des gros seins » niet meer te verspreiden.

Vervolgens heeft de adverteerder zijn reactie overgemaakt :
Vooreerst bevestigde hij dat de betwiste spot werd teruggetrokken.
Anderzijds benadrukte hij dat de wedstrijd georganiseerd door PlugTV aangekondigd werd op een overdreven en figuurlijke wijze die eigen is aan het imago van de zender. Volgens de adverteerder volstaat het om het spelreglement te lezen, om er zich bewust van te worden dat de wedstrijdvoorwaarden essentieel berusten op de ernstige en gegronde motivatiebrieven die de deelname van elke kandidate rechtvaardigen.
Tenslotte heeft hij verduidelijkt dat er een kopie van zijn reactie overgemaakt werd aan de maatschappij CLT-UFA S.A. die de uitgeversverantwoordelijk draagt van de programma's van PlugTV. Volgens de adverteerder zou deze zijn standpunt onderschrijven.

De Jury heeft er nota van genomen dat de Tv-spot in kwestie werd teruggetrokken, waarna zij dit dossier heeft afgesloten.

Adverteerder: RTL TVI
Product/Dienst: Plug TV
Media: TV
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  13/07/2007