RTL TVI – 12/09/2007

Beschrijving van de reclame

Een spot toont een personage die Jezus uitbeeldt en die verschillende nachtclubs bezoekt. Wanneer 2 buitenwippers hem de toegang weigeren, maakt hij gebruik van zijn krachten om hen in dwergen te transformeren. In de nachtclub maakt hij eveneens gebruik van zijn krachten om enerzijds een borrelglaasje te transformeren in een volledige fles alcohol en anderzijds om 2 donkerharige normaal geklede jonge vrouwen te transformeren in schaars geklede blonde vrouwen met duivelsoortjes. Hij stapt met deze vrouwen in een witte limousine waar hij Plug TV aanzet. Op dat ogenblik wordt hij naar de hemel gebliksemd waar de Vader (God) hem tot de orde roept en zegt: “PLUG TV et puis quoi encore. Tu sais très bien que tu peux tout te permettre sur terre mais pas ça”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame trekt op een onwaardige manier Christus in het belachelijke. Zij is kwetsend voor christenen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de algemene context van deze campagne past in het kader van deze thematische zender waarvan de toon bewust overdreven en humoristisch is en dit in perfecte harmonie met haar doelgroep, de communicatiepraktijken en de nationale en internationale codes inzake concurrentie. Op die manier wil deze campagne bewust humoristisch zijn in lijn met een karikaturale parodie die men niet letterlijk maar als pure fictie dient te beschouwen. Bijgevolg en gelet op het duidelijk karikaturale karakter, kan er geen enkele verwarring mogelijk zijn bij de gemiddelde televisiekijker aangaande het fictieve en niet denigrerend karakter van deze campagne. Tenslotte heeft hij herinnerd dat hij op geen enkel ogenblik de intentie had of de wil om de morele of religieuze overtuigingen te kwetsen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze spot de personages van Jezus en God op een humoristische en karikaturale wijze toont.
Vooreerst is de Jury van oordeel dat de humor en de karikatuur in deze spot op een dergelijke manier gebruikt worden dat ze niet van aard zijn om religieuze overtuigingen te kleineren of in diskrediet te brengen (in casu het christelijk geloof).
Niettegenstaande heeft de Jury gemeend dat de manier waarop de religieuze symbolen (personage van Jezus, het kruisteken,…) worden gebruikt en dit voor commerciële doeleinden niet van goede smaak getuigt.
Daar dergelijke vorm van communicatie negatieve reacties kan uitlokken bij een deel van de het publiek, heeft zij gemeend een advies van voorbehoud te moeten formuleren, overeenkomstig artikel 4 van haar reglement.

De adverteerder heeft beslist om deze spot enkel na 22 uur uit te zenden op RTL-TVi en Club-RTL. Wat bioscoop betreft, heeft de adverteerder geopteerd voor de modaliteit “no kids”.

Adverteerder: RTL TVI
Product/Dienst: Plug TV
Media: TV, Bioscoop
Initiatief: Consument
Type beslissing: Advies van voorbehoud
Datum afsluiting:  12/09/2007