RTL TVI – 01/04/2003

Beschrijving van de reclame

Een advertentie voor de serie « 24 heures chrono »vermeldt als titel « 24 heures et pas 1 seconde de plus » en toont verschillende beelden afkomstig uit de serie en die zich op verschillende tijdstippen afspelen. Onderaan de advertentie staat vermeld : « 24 Heurs Chrono est la première série tournée en temps réel. Suivez 24 heures de la vie haletante de Jack Bauer (Kiefer Sutherland), chef d'une cellule anti-terroriste, minute après minute, seconde après seconde. Et comme lui, décrouvrez que 24 heures peuvent être très longues et très courtes à la fois. Dès ce soir à 21:05:00 », gevolgd door het logo van RTL-TVi.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is foutief en misleidend want :
- de serie werd niet in real time gefilmd;
- iedere aflevering stemt overeen met één uur, maar duurt in werkelijkheid voor de kijker maar 45 minuten;
- de vermelding « dès ce soir à 21:05:00 » betreft het uur dat de reclame wordt uitgezonden.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat dit origineel en uniek concept van de fictie zich voornamelijk toespitst op het element tijd dat de real-time betreft : het verhaal kent een verloop van 24 uur. De uitdrukking « tournée en temps réel » wil uitsluitend het aspect real-time in de verf zetten en heeft betrekking op het verloop van de actie en het verhaal en niet zozeer op het draaien ervan in de technische zin van het woord. Hij preciseerde tevens dat de uren van uitzending van de serie ter informatieve titel worden voorgesteld gelet op de tijdsdruk waar elke zender aan onderhevig is en dat na verificatie van het uur waarop deze fictie uitgezonden wordt, gebleken is dat het aangegeven uur wel degelijk het uur van het uitzenden van de serie betreft en niet van de reclame.

Jurybeslissing

Rekening houdend met het geheel van de advertentie ( de titel, de afbeelding van beelden afkomstig uit de serie die het uur aangeven van de beelden in kwestie, de tekst die het onderwerp van de serie beschrijft, de naam van de acteur,…), was de Jury van oordeel geen opmerkingen te moeten formuleren daar :
- het element real-time, m.n. 24 uur opgedeeld in 24 afleveringen van +/- 1 uur, het onderwerp van de serie uitmaakt en de bewoordingen ‘tournée en temps réel' bijgevolg eerder kunnen begrepen worden als betrekking hebbende op het verloop en niet zozeer in de technische zin van het woord aangezien het duidelijk om fictie gaat (naam van een acteur). De tekst blijkt bijgevolg niet van misleidende aard te zijn.
- de advertentie vermeldt nergens dat de uitzending werkelijk 1 uur duurt.
- de vermelding « dès ce soir à 21 :05 :00 » is wel degelijk het uur dat aangegeven wordt in de TV gidsen die de voorziene programmering ter informatieve titel vermelden gelet op de onzekerheid terzake.

Adverteerder: RTL TVI
Product/Dienst: Serie '24 Heures chrono'
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  01/04/2003