RTL – 23/11/2016

Beschrijving van de reclame

Met muziek op de achtergrond toont de spot een wagen die over een weg op het platteland rijdt en jongeren die uit de ramen hangen en dansen. We zien eveneens de voeten van de persoon die op de plaats van de bestuurder zit uit het raam hangen. We zien vervolgens dat de wagen in feite gesleept wordt door een pick-up met het logo van Radio Contact. De drie personen vooraan dansen en kijken door het raam naar de mensen die zich in de wagen die ze slepen bevinden. Ze dragen niet altijd hun veiligheidsgordel. Op een bepaald moment zien we de pick-up aan de linkerkant van de weg rijden. De spot toont vervolgens een hond met een zonnebril die zijn kop door het open raam van de gesleepte auto steekt.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat deze reclame personen toont die rijden in een auto die gesleept wordt, terwijl ze uit de ramen hangen en zich vasthouden aan het dak van de wagen. Hij maakte zich zorgen toen hij onbedachtzame jongeren deze reclame zag imiteren. Bij de minste schok vallen ze op de grond en worden ze overreden en dan spreekt hij nog niet van het risico dat ze tegen een ander voertuig of een obstakel botsen. Deze positie is trouwens verboden door artikel 44.3 van de wegcode. Bovendien laat men nooit personen aan boord als een voertuig gesleept wordt door een takelwagen.
Hij vindt deze reclame onverantwoord.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat de zelfpromotiespot gefilmd werd op een gesloten circuit.
Volgens hem is het duidelijk dat het voertuig zich niet in het verkeer bevindt.
Bovendien is het algemene idee van de spot om te tonen dat het met Radio Contact in alle omstandigheden “Feel Good” is, zelfs bij autopech. Het gaat om een duidelijke overdrijving die deel uitmaakt van de marketingcodes en de baseline van Radio Contact illustreert: “Feel Good”.
De adverteerder wilde in geen geval gevaarlijk gedrag aanmoedigen.
Tot slot, zonder enige nadelige erkentelijkheid en onder voorbehoud, stelt de adverteerder voor om aan de spot, met het oog op een latere uitzending, de vermelding “le tournage a été réalisé sur circuit fermé” toe te voegen.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de Tv-spot die een wagen met jongeren toont die uit de ramen hangen en dansen terwijl ze gesleept worden door een pick-up.

Buiten het feit dat er passagiers aanwezig zijn in de gesleepte wagen, heeft de Jury ook vastgesteld dat de bestuurder en de passagiers van de pick-up niet altijd hun veiligheidsgordel dragen en dat de passagiers uit het raam hangen. Tot slot rijdt de pick-up, op een bepaald moment, aan de linkerkant van de weg.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder, heeft de Jury genoteerd dat de spot de baseline “Feel Good” van de betrokken radiozender wil illustreren.

Ze heeft eveneens genoteerd dat de spot gefilmd werd op een gesloten circuit en dat er diverse veiligheidsmaatregelen genomen zijn tijdens het draaien. De Jury is echter van mening dat dit niet blijkt uit de reclame en dat dit element dus niet relevant is om de reclame als zodanig te onderzoeken.

De Jury is met name van mening dat deze spot een te realistische scène toont en dat, in deze context, de verschillende aangeklaagde gedragingen niet van aard zijn om door de gemiddelde consument als een duidelijke overdrijving begrepen te worden.

De Jury is derhalve van oordeel dat de verschillende scènes en elementen die hierboven werden aangehaald weergaves zijn van handelingen die mogelijk gevaarlijk zijn en situaties waar de veiligheid niet gerespecteerd wordt en dat ze in strijd zijn met artikel 17 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury is eveneens van oordeel dat deze reclame aldus getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in de zin van artikels 1, alinea 2 en 4, alinea 3 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

De Jury heeft er ten slotte nota van genomen dat de adverteerder voorstelde om de vermelding “le tournage a été réalisé sur circuit fermé” toe te voegen. Rekening houdend met wat voorafgaat, is de Jury van oordeel dat deze voorziene aanpassing geen geschikt antwoord zou zijn op de vastgestelde inbreuken.

Gelet op het voorgaande en op basis van voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de Jurybeslissing op alle punten zal naleven.

Adverteerder: RTL
Product/Dienst: Radio Contact
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  23/11/2016