RTBF – Opérations de Solidarité – 27/11/2018

Beschrijving van de reclame

In de spot, in de vorm van een kinderliedje, hoort men kinderen zingen: « Quatre enfants sont en congé, ils vont pouvoir s’amuser. Les trois premiers partent en vacances, le dernier … n’a pas cette chance. ».
VO: « Chez nous, la pauvreté touche un enfant sur quatre. Avec Viva For Life, donnons du sourire à leur avenir. ».

Motivering van de klacht(en)

De klaagster vraagt zich af hoe men armoede kan samenvatten tot het feit dat men niet op vakantie kan. Volgens haar is dit enerzijds een belediging voor mensen die echt hulpbehoevend zijn en die we niet horen en anderzijds het klagen aanmoedigen van zij die denken dat ze arm zijn omdat ze niet meer 5 keer per jaar op vakantie kunnen gaan.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat Viva for Life een grootschalige actie is die gevoerd wordt door de RTBF in samenwerking met Cap 48, om het grote publiek bewust te maken van de kwestie van algemeen belang inzake de armoede die een kind op vier treft in de Fédération Wallonie-Bruxelles.

Alle getuigenissen in de spots illustreren situaties die families die in armoede leven dagelijks tegenkomen of kunnen tegenkomen. Deze situaties (die betrekking hebben op voeding, vrijetijdsbesteding, diverse kosten zoals verwarming, enz. …) zijn besproken en goedgekeurd door de ploeg van Cap 48 die over een erg goede terreinkennis beschikt. De creatieve uitwerking van deze situaties drukt eenvoudigweg de risico's uit die armoede op dagelijkse basis kan inhouden. Het zegt niet dat alle gezinnen deze problemen ondervinden. De campagne beoogt deze situaties op een originele en effectieve manier onder de aandacht te brengen.

Op juridisch en deontologisch vlak is de RTBF van mening dat de spot in kwestie, op grond van de gemaakte redactionele keuze en de inhoud van de uitgezonden boodschap, geen enkele aantasting van de menselijke waardigheid, geen enkele aanzet tot discriminatie omwille van een sociale situatie en geen enkele belediging bevat.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de radiospot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft zij er nota van genomen dat deze spot als doel heeft om het grote publiek bewust te maken van de kwestie van algemeen belang inzake de armoede die een kind op vier treft in de Fédération Wallonie-Bruxelles (onder andere wat betreft vrijetijdsbesteding).

De Jury is van mening dat het nagestreefde doel van de campagne en de boodschap die de adverteerder wil overbrengen duidelijk blijken uit de radiospot.

Zij is van oordeel dat de spot in kwestie niet in strijd is met de JEP-Regels inzake niet-commerciële reclame en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

De Jury is eveneens van oordeel dat de spot niet van aard is om een bepaalde groep personen te denigreren en evenmin van aard is om choquerend over te komen ten aanzien van hen voor de gemiddelde luisteraar.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RTBF – Opérations de Solidarité
Product/Dienst: CAP 48 - Viva For Life
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/11/2018