RTBF – LA DEUX – 29/10/2002

Beschrijving van de reclame

Een advertentie voor het programma “Buffy tegen de vampiers” toont het gezicht van een vampier met een angstaanjagende gelaatsuitdrukking, alsook het gezicht van 3 acteurs van het programma. Titel : “On ne regarde plus la deux. On dévore la deux.Ouvrons grand la deux”.

Motivering van de klacht(en)

Het is schandalig dergelijke beelden te publiceren in een TV-blad dat voor iedereen bestemd is (kinderen en volwassenen) want deze reclame traumatiseert kinderen (in casu een meisje van 9 jaar).

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat de advertentie deel uitmaakt van een campagne die bestaat uit 3 advertenties die elkeen bestemd zijn voor een bepaald kijkerspubliek dat gekoppeld wordt aan bepaalde uitzenduren. In casu gaat het om het tijdsvak 19 –21 u (grote kinderen en jonge adolescenten). Hij benadrukte dat de afbeelding van de vampier niet los mag gezien worden van de woordspeling in de tekst, dat deze afkomstig is vanuit de serie zelf en getoond wordt teneinde het publiek correct te informeren. Hij liet eveneens gelden dat de serie (die uiteraard gemaakt is om angstaanjagend te zijn) een programma betreft dat geclasseerd is als bestemd voor « alle kijkers ». De reclame hiervoor werd verspreid in tijdschriften die gekocht en bekeken worden door volwassenen en eventueel jonge adolescenten, waarvoor de reclame geen enkel signalement of waarschuwing moet bevatten. Hij kan dan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de angstgevoelens van een jong kind wiens ouders toelieten om een dergelijk tijdschrift te raadplegen. Op het vlak van ethiek liet hij gelden dat de reclame met geen enkele bepaling van de IKK strijdig is, dit ondermeer ten aanzien van kinderen.

Jurybeslissing

Daar de afbeelding van de vampier rechtstreeks afkomstig is uit de serie in kwestie en dus een weergave van het product is dient deze samen met de woordspeling van de headline van de advertentie beoordeeld te worden. Daar de serie een programma betreft dat geklasseerd is als bestemd « voor alle kijkers » en waarvan de reclame in casu geen elementen bevat die strijdig zijn met de wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, in het bijzonder ten aanzien van kinderen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: RTBF - LA DEUX
Product/Dienst: Buffy tegen de vampiers
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  29/10/2002