RTBF – 20/12/2005

Beschrijving van de reclame

Een affiche toont langs rugzijde een man in legerkledij die vanachter een geparkeerde wagen zijn machinegeweer richt op een verlaten straat (Gaza).
Tekst: « Sur le terrain, à fond. Gaza / Michel Boulogne – caméraman / L'info à fond. », gevolgd door het logo van de RTBF.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame zet aan tot geweld, vooral bij jongeren die reeds vertrouwd zijn met het virtuele geweld van videogames. Shockeren via affiches is ontoelaatbaar, vooral omdat deze zender gefinancierd wordt met het geld van de belastingbetaler.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat deze reclame gezien moet worden in het kader van de globale ontwikkeling van de campagne die zich uitstrekt over een twaalftal visuals die, elk op hun beurt, een afbeelding zijn van zelfoverstijging en sport (à fond de l'émotion), van de dagdagelijkse tolerantie (votre quotidien à fond), van gedeelde vreugde (à fond la zikmu) maar ook van het belang van het weten (le tour du monde), of van het maken van bedenkingen (van “à fond les dossiers” tot “à fond l'esprit critique”).
De adverteerder preciseerde bovendien dat deze reclame zuiver op feiten berust en uiterst objectief is. Hij legde uit dat deze reclame een beeld geeft van de manier waarop de RTBF, temidden van de actualiteit, informatie vergaart die bestemd is voor de kijkers van de Franse gemeenschap. Dit gebeurt met respect voor haar missie als openbare dienst, zonder enige verwijzing naar videospelletjes, het publiek, het marktaandeel of de concurrentie van de andere media in de Franse gemeenschap waaraan de RTBF het hoofd dient te bieden.
Tenslotte voegde de adverteerder eraan toe dat deze reclame niet de bedoeling heeft aan te zetten tot geweld. Volgens hem heeft deze reclame noch tot doel, noch tot gevolg aan te zetten tot geweld, of het nu gaat om volwassenen of jongeren.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het beeld dat gebruikt wordt in de betreffende affiche een journalistiek karakter vertoont, verwijzend naar de actualiteit. Zij heeft eveneens vastgesteld dat de reclame termen gebruikt als “caméraman”, “sur le terrain” of “info” die duidelijk het domein van de informatieverstrekking betreffen. Zij is van oordeel dat deze reclame niet van aard is verwarring te scheppen aangaande de boodschap die zij wil overbrengen, namelijk de behandeling van informatie door de RTBF. De Jury heeft derhalve gemeend dat binnen deze context, deze reclame niet van aard is aan te zetten tot geweld of het publiek te choqueren.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: RTBF
Product/Dienst: RTBF
Media: Affiche
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  20/12/2005