RTBF – 02/03/2007

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont een verpleegster die een zuigeling in haar armen houdt, die met zijn hand haar borst zoekt. De verpleegster kijkt verbaasd. Tekst : “Classic 21. Born to be wild”.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is schandalig en zeer kwetsend. Het bezoedelt de onschuld van een zuigeling.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het hier om een beeldrijke en bewust humoristisch afbeelding gaat van de wilde en uitbundige ontdekkingsgeest die Classic biedt en verwacht van zijn luisteraars. Hij is van mening dat deze afbeelding niet strijdig is met de algemeen geldende fatsoensnormen in België. Hij is eveneens van oordeel dat deze advertentie de menselijke waardigheid niet aantast : de verpleegster wordt niet afgebeeld op een manier dat dit het beroep in diskrediet zou brengen en dit geldt eveneens voor de moeders. Tenslotte heeft hij benadrukt dat het duidelijk is dat deze advertentie een zekere vorm van humor gebruikt waarbij rekening werd gehouden met het gemiddeld niveau van de bevolking die dit in het algemeen grappig zal vinden en het gebaar van dit kind die de wereld wil ontdekken niet negatief zal opvatten. In die zin werden de ethische regels inzake humor in de reclame nageleefd.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze reclame geen onfatsoenlijke of aanstootgevende elementen bevat. Rekening houdend met het duidelijk humoristisch karakter, is zij van mening dat deze reclame niet van aard is om gepercipieerd te worden als seksistisch of beledigend voor de vrouw en evenmin de waardigheid van de vrouw aantast (noch van het kind).

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: RTBF
Product/Dienst: Radio Classic 21
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  02/03/2007