RSD REISE SERVICE DEUTSCHLAND – 12/03/2013

Beschrijving van de reclame

Bij de krant zat een omslag met daarin een aanbieding voor een reis naar Turkije.
Op de eerste pagina van de folder staat op de voorpagina bovenaan onder meer te lezen “Voor u als lezer van de Krant van West Vlaanderen slechts vanaf 129€* p.p.” en onderaan “* en 1) zie pagina 4”.
Op de vierde en laatste pagina van de folder staat onderaan onder meer het volgende te lezen:
“* (...) Het aanbod geldt alleen voor de ontvanger van de aanbieding en meerderjarige medereizigers. (...)”.
De omslag bevatte tevens een brief die op de voorzijde bovenaan onder meer vermeldt “Voor u als lezer van de Krant van West Vlaanderen slechts vanaf 129€* p.p.” en onderaan “* en 1) zie ommezijde”. Op de achterzijde van deze brief staat onderaan onder meer het volgende te lezen:
“* (...) Het aanbod geldt alleen voor de ontvanger van de aanbieding en meerderjarige medereizigers. (...)”.

Motivering van de klacht(en)

De klager wenste deze reis te maken met zijn vijfjarige dochter. Toen hij de adverteerder telefoneerde om de reis nader te bespreken, bleek het echter niet mogelijk om met een dochter van vijf jaar naar Turkije te reizen. Op de documenten die hij ontving, stond echter niets te lezen over het niet toelaten van minderjarigen. In de kleine lettertjes staat er niet dat minderjarigen niet zijn toegelaten; wel staat er dat de voorwaarden betrekking hebben op meerderjarigen, wat echter niet noodzakelijk betekent dat minderjarigen niet mee kunnen reizen.
Gezien het feit dat de klager niet op reis kon gaan met zijn dochter en dit niet werd vermeld in de reclame, gaat het volgens hem om misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder haalde aan dat deze klacht duidelijk ongegrond is daar zijn contractvoorwaarden duidelijk het volgende vermelden:
“Het aanbod geldt alleen voor de ontvanger van de aanbieding en meerderjarige medereizigers.”.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennis genomen van de bij de krant gevoegde reclame waarin op de voorpagina onder meer het volgende te lezen staat bovenaan: “Voor u als lezer van de Krant van West Vlaanderen slechts vanaf 129€* p.p.” en onderaan: “* en 1) zie pagina 4”. Op de vierde pagina onderaan staat onder meer het volgende te lezen: “* (...) Het aanbod geldt alleen voor de ontvanger van de aanbieding en meerderjarige medereizigers. (...)”.

De Jury is van mening dat op die manier voldoende duidelijk wordt gemaakt dat het aanbod alleen betrekking heeft op meerderjarige medereizigers en is derhalve van oordeel dat de reclame niet misleidend is op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: RSD REISE SERVICE DEUTSCHLAND
Product/Dienst: Reis
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  12/03/2013