ROULARTA MEDIA GROUP – 28/03/2012

Beschrijving van de reclame

Voice-over: “A Lommel, devenue ville-martyre, les habitants se serrent les coudes. Comment vivre après le drame de Sierre ? Comment survivre à la mort de son enfant ? Vivre après. Gwennaëlle, une maman, raconte. Un psy explique… Un récit et des témoignages bouleversants, cette semaine dans le Vif/L’express. Le Vif/L’Express, en vente avec Le Vif Weekend et Focus Vif. »

Motivering van de klacht(en)

Le Vif promoot zijn weekblad door enkel over reportages over het ongeval in Sierre te praten. De klager vind dit soort reclame onwaardig aangezien ze helemaal geen respect toont voor het leed van de naasten, waarvan er sommigen op de dag zelf de begrafenis van de slachtoffers bijwonen. Het gaat niet om een maatschappelijk gegeven, maar over een verschrikkelijk ‘fait divers’ zoals er vaak gebeuren. Le Vif surft op een schandalige manier op voyeurisme, goedkoop medelijden en een zuiver geweten aan hetzelfde tarief.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder betwist dat Le Vif met deze radiospot zich schuldig zou hebben gemaakt aan voyeurisme en volledig voorbijgaat aan de pijn van de betrokkenen.

De radiospot behandelt zoals altijd (het is een wekelijks gebruikt medium om de onderwerpen die in Le Vif worden behandeld, aan te kondigen) de actualiteit van de afgelopen week.

De timing is misschien wat ongelukkig, maar de actualiteit is wat ze is, hoe triest en dramatisch ook. Een blad als Le Vif kan niet voorbij gaan aan de actualiteit.

In de radiospot wordt enkel meegegeven wat in het Vif-nummer wordt behandeld, waarbij voornamelijk de nadruk wordt gelegd op het verdere verloop van het leven in de stad Lommel na het ongeval “VIVRE APRES”.

De spot is op een respectvolle manier opgesteld, ontdaan van elke sensatie.

De adverteerder meent dat Le Vif in deze radiospot op geen enkele wijze heeft gepoogd profijt te halen uit menselijk leed en zij enkel de inhoud van haar blad, dat hoofdzakelijk handelt over het leven na het drama, onder de aandacht van haar doelgroep heeft willen brengen.

Hij betreurt dat sommige mensen aanstoot hebben genomen aan deze radiospot, maar blijft bij zijn standpunt dat deze radiospot geenszins de grenzen van het goed fatsoen heeft overschreden en Le Vif ten allen tijde op een respectvolle wijze haar potentiële lezers heeft willen inlichten over de inhoud van het blad.

Jurybeslissing

De Jury heeft genoteerd dat de adverteerder elke week via een radiospot meedeelt welke onderwerpen uit de actualiteit behandeld zullen worden in Le Vif.

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot de vraag stelt ‘Comment vivre après le drame de Sierre?’, een onderwerp dat besproken wordt in het nummer in kwestie van Le Vif.

De Jury is van mening dat de manier waarop de adverteerder communiceert in zijn reclame niet misplaatst is en is van oordeel dat de reclame niet van aard is om de menselijke waardigheid aan te tasten noch om misbruik te maken van lijden.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ROULARTA MEDIA GROUP
Product/Dienst: Le Vif/L’Express
Media: Radio
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  28/03/2012