ROULARTA MEDIA GROUP – 27/10/2020

Beschrijving van de reclame

De e-mailing bevat onder meer de vermelding “Trends aan € 1/maand”, een knop “Abonneer nu” en daaronder de vermelding “*betaling per maand, de eerste maand aan promotarief”.

Als men op “Abonneer nu” klikt, komt men op een pagina terecht met onder meer de volgende tekst:
“Trends compleet
25,00 (doorgestreepte prijs)
1,00/maand*
Abonneer nu
*betaling per maand, de eerste maand aan promotarief”.

Motivering van de klacht(en)

De klager vindt dit soort werving behoorlijk misleidend. In werkelijkheid gaat het dus om de eerste maand aan 1 € (en daarna 25 euro per maand) en dat is iets helemaal anders dan 1,00/maand.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder begrijpt uit de klacht dat de verwarring erin zou bestaan dat elke maand de promoprijs van 1 euro geldt. Echter, zowel bij de reclame in de nieuwsbrief als bij de landingspagina (indien op de reclame geklikt wordt), wordt onmiddellijk via een * aangegeven dat enkel de eerste maand aan promotarief geldt.

Ook indien er wordt ingegaan op het aanbod (via de knop “Abonneer nu”) ontvangt de lezer een overzicht van bestelling waarin staat opgenomen: “Trends - Compleet: 1e maand voor €1, daarna 25 euro per maand.”. Het is pas op deze pagina dat een lezer zijn gegevens invult en beslist om over te gaan tot aankoop. Op dat moment is de lezer al drie keer geïnformeerd over het promotarief tijdens de eerste maand en het gewone tarief daarna. Als de lezer beslist om tot aankoop over te gaan, dan krijgt hij nog op twee momenten bevestiging van de prijs, zowel op de bedankpagina als in de bevestigingsmail.

De prijs lijkt hem dus herhaaldelijk en volledig aangeduid waardoor de reclame niet als misleidend kan worden beschouwd.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de e-mailing met de aanbieding “Trends aan € 1/maand” en van de klacht die hierop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat de e-mailing zelf en de landingspagina als men op de knop “Abonneer nu” in de e-mail klikt, de volgende vermelding bevatten: “*betaling per maand, de eerste maand aan promotarief”.

Volgens de Jury wordt een nieuwe abonnee op die manier voldoende geïnformeerd dat de promotieprijs van 1 euro/maand niet voor de hele duur van het abonnement geldt, wat een gemiddelde consument volgens haar ook niet zou verwachten op basis van de reclame in kwestie.

De Jury is tevens van mening dat een eventuele verwarring rond het aantal maanden aan de prijs van 1 euro die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de uitdrukking “per maand” (/maand) in casu voldoende wordt weggenomen door de herhaaldelijke en duidelijke verwijzing naar het feit dat deze promotieprijs slechts voor de eerste maand geldt.

De Jury is derhalve van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt. 

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ROULARTA MEDIA GROUP
Product/Dienst: Trends
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/10/2020