ROULARTA MEDIA GROUP – 25/10/2011

Beschrijving van de reclame

Bij een exemplaar van het tijdschrift "Ik ga Bouwen & Renoveren" zit een losse bijlage met onder meer de volgende vermeldingen:
“ABONNEER U NU TEGEN VOORDEELTARIEF
- 20 nummers (2 jaar) van Ik ga Bouwen & Renoveren voor maar €75
- GRATIS design spaardouche Rainshower NaturalColours van GROHE”
De bijlage bevat tevens afbeeldingen van een exemplaar van het tijdschrift en van de douchekop, met bij de laatste het woord ‘gratis’ in drukletters en in het rood tegen een gele achtergrond.

Motivering van de klacht(en)

Na kennis te hebben genomen van de bijlage bij het tijdschrift, vond de klager zelf achteraan in het tijdschrift dat een abonnement voor één jaar (10 nummers) €32 kost, voor 2 jaar (of 20 nummers) dus €64. De klager belde vervolgens naar het infonummer met de vraag waarom een abonnement voor 2 jaar in een reclameaanbieding €11 duurder is dan 2 maal een abonnement voor één jaar. Het werd hem meegedeeld dat het prijsverschil er was wegens de aanbieding van de douchekop. De klager wijst er evenwel op dat de douchekop, volgens het aanbod, GRATIS is, terwijl de adverteerder eigenlijk €11 in rekening brengt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder bevestigde dat in het kader van zijn publiciteitscampagne tot het werven van nieuwe abonnees voor de titel “Ik ga Bouwen & Renoveren” de abonnementsprijs (voor een twee jaar durend abonnement of 20 nummers) € 75 bedraagt met als welkomstgeschenk een gratis spaardouche van Grohe.

Om marketing-technische redenen wordt de vermelding ‘gratis’ opgenomen in zijn publiciteit voor dit abonnementsaanbod.

De adverteerder deelde mee dat dit misschien in de ogen van de consument niet correct is, maar dat de prijsverhoging enkel werd ingegeven om CIM-technische redenen en dat het effectief gaat over een verhoging van de abonnementsprijs en niet een doorrekening van het cadeau.

Indien de adverteerder immers de nieuwe geworven abonnementen in het kader van deze abonnementsactie wil laten meetellen in de CIM-bereikstudie, mag de waarde van het cadeau niet meer bedragen dan de helft van de colofonprijs.

In casu heeft hij volgende berekening gemaakt:
- colofonprijs: 64 euro voor 2 jaar;
- waarde geschenk: 39,93 euro incl BTW (overeenkomst tussen RMG en Grohe).

Indien hij de abonnementsprijs onveranderd gelaten had, dan voldeed hij niet aan de CIM-voorwaarde. Om die redenen werd beslist om de abonnementsprijs voor een twee jaar durend abonnement met welkomstgeschenk te verhogen naar 75 euro.

De adverteerder meent in goed vertrouwen te hebben gehandeld en heeft geenszins tot doel gehad de consument te misleiden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame onder meer de volgende vermeldingen bevat: “Abonneer u nu tegen voordeeltarief. 20 nummers (2 jaar) van Ik ga Bouwen & Renoveren voor maar €75. GRATIS design spaardouche Rainshower Natural Colours van GROHE.”
De Jury heeft tevens vastgesteld dat de gewone abonnementsprijs voor 20 nummers 64 euro zou bedragen.

De Jury heeft tevens kennis genomen van de door de adverteerder gegeven verklaring voor dit prijsverschil, maar heeft geoordeeld dat deze verklaring niet van aard was om veel opheldering te verschaffen.

De Jury is meer bepaald van oordeel dat het prijsverschil tussen de gewone abonnementsprijs en de promotie-abonnementsprijs niet afdoende verantwoord wordt door de adverteerder en, mede in combinatie met het woord ‘gratis’, van aard is om de gemiddelde consument te misleiden over de essentiële voorwaarden van het aanbod.

De Jury heeft derhalve geoordeeld dat deze reclame misleidend is, wat strijdig is met artikels 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en met artikels 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel. De Jury heeft bovendien geoordeeld dat deze reclame ten onrechte het woord ‘gratis’ gebruikt, wat strijdig is met artikel 91, 20° van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en met artikel 7 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Gelet op wat voorafgaat en op basis van de voormelde bepalingen, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame te wijzigen en bij gebreke daaraan deze reclame niet meer te verspreiden.

De adverteerder bevestigde dat hij de beslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ROULARTA MEDIA GROUP
Product/Dienst: abonnement ‘Ik ga Bouwen & Renoveren’
Media: Magazine
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  25/10/2011