ROULARTA MEDIA GROUP – 24/05/2011

Beschrijving van de reclame

In de spot hoort men een gesprek tussen twee mannen:
- C’est quand même terrible ce scandale sur DSK, non ?
- Oui, la politique et le sexe ça va bien ensemble, non ?
Souvenez-vous Clinton et Monica, Berlusconi et Ruby, tous des coureurs ! Le pouvoir, ah ah ah quel aphrodisiaque !
N’oublions pas Mao, …
Voice over : Le Vif/L’Express, devenez insupportablement brillant.

Motivering van de klacht(en)

De klager deelde mee dat de reclame feiten verwart die niks met elkaar te maken hebben. Hij vindt het shockerend dat feiten waarbij enkel instemmende personen betrokken waren (Clinton en Monica Lewinski – Berlusconi en Ruby) op dezelfde voet geplaatst worden als de feiten waarvan DSK (schuldig of niet) op dit moment beschuldigd wordt terwijl deze laatste blijk geven van seksuele agressie en strafbaarheid.
Hij vindt de conclusie “Ah, le pouvoir... Quel aphrodisiaque ! » denigrerend. De link tussen « macht » en « seks » brengt een cliché naar voren waar de menselijke waardigheid maar weinig plaats heeft, of de macht nu wordt uitgeoefend door een man dan wel door een vrouw.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde het volgende mee:

1) Wat de personen betreft, heeft het geen belang of het nu om "personnes consentantes" gaat of over een stafrechterlijk misdrijf. Het gaat in alle gevallen over "personnes absolument publiques", die dit moeten aanvaarden.
Aanvullend merkt de adverteerder op dat van alle aangehaalde personages in de reclamespot het algemeen bekend is dat zij notoire rokkenjagers zijn (los van eventuele nog te bewijzen strafrechtelijke inbreuken) en het bovendien algemeen worden aangenomen dat macht erotiserend werkt.

2) Het tweede argument kan al helemaal niet meespelen. Het gaat hier trouwens om een "opinion", en die is vrij, OOK in commercieel verband. Men kan het een ethisch verwerpelijke mening vinden dat seks prikkelend werkt, maar men kan niemand verhinderen die mening te hebben en ze uit te drukken, ook in commercieel verband.

De adverteerder meent dan ook geenszins de regels inzake ethische en eerlijke reclame te hebben overtreden.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de radiospot twee mannen laat horen die zich uitlaten over seks en politiek in het kader van het DSK schandaal, waarbij ze onder meer het volgende zeggen: “Souvenez-vous Clinton et Monica, Berlusconi et Ruby, tous des coureurs! Le pouvoir, quel aphrodisiaque!”.

De Jury veronderstelt dat het betrokken tijdschrift deze week over dit thema gaat. Toch is ze van oordeel dat de manier waarop de inhoud wordt weergegeven, namelijk door een mening te veralgemenen naar alle politici toe en door de feiten in kwestie te banaliseren, sociaal onverantwoord is voor een dergelijk opinietijdschrift.

Rekening houdend met wat voorafgaat en op basis van artikel 1 alinea 2 van de ICC code en artikel 1 van de Code d’éthique de la publicité van de CSA, heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze spot niet meer uit te zenden.

Gevolg

In dit verband heeft de Jury genoteerd dat de spot niet meer wordt uitgezonden.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ROULARTA MEDIA GROUP
Product/Dienst: Le Vif/L’Express
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  24/05/2011