ROULARTA MEDIA GROUP – 19/03/2019

Beschrijving van de reclame

De reclame voor een abonnement op het magazine bestaat onder meer uit een gedeelte met als titel “3 redenen om nu ‘JA’ te zeggen” met daaronder de volgende punten:  
“1) U leest Knack eerst 1 maand (4 weken) voor 1 euro.  
2) Daarna krijgt u 18 maanden lang 50% korting: u betaalt slechts 12,75 euro per maand. U betaalt dan slechts 3,06 euro per nummer in plaats van 6,10 euro. Dit aanbod is bovendien maandelijks opzegbaar. 
3) Als u vóór 21 maart reageert, krijgt u een set bluetooth-oortjes als welkomstgeschenk, boven op uw 50% korting. 
(afbeelding van het product in kwestie)  
- Uitmuntend geluid in digitale kwaliteit. 
- Stabiel en comfortabel tijdens het bewegen, valt niet uit de oren. 
- Strak design, stijlvol en toch discreet. 
- Werkt met elk apparaat uitgerust met bluetooth. 
- Handig op te laden via de bijgeleverde powerbox.”.  

Motivering van de klacht(en)

Volgens de klager lijkt de afbeelding in de reclame de kenmerkende AirPod bluetooth-oortjes van Apple weer te geven. Hierop wijzen volgens hem voornamelijk de cirkelvormige, zilverkleurige onderkant, de vorm van de oortjes zelf, inclusief zwarte inkepingen en de “bijgeleverde powerbox” om de oortjes mee op te laden. In werkelijkheid gaat het over een ander merk oortjes dat er veel overeenkomsten mee heeft. Hij meent dat het aanbod de ontvanger onvoldoende informatie verstrekt om het “gratis” product te identificeren en zo te onderscheiden van de Apple-oortjes. Zowel de afbeelding als de omschrijving in tekst blijven (bewust) vaag. Hierdoor wordt de gemiddelde consument misleid. Niet iedereen is namelijk op de hoogte van de (meer gedetailleerde) technische specificaties van de Apple bluetooth-oortjes en de replica’s lenen zich steeds beter tot misleiding. Gelet op de marktwaarde van de AirPod-oortjes zal de consument volgens de klager snel pragmatisch redeneren en zonder veel talmen op het aanbod ingaan. Ook wanneer de reclame de gemiddelde consument niet per se misleidt, vindt hij het onfatsoenlijk geen meer specifieke gegevens mee te delen over de “set bluetooth-oortjes”.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder kon het standpunt van de klager geenszins volgen en de klacht is volgens hem manifest ongegrond.  

De aanbieding en reclame handelen in se over een abonnement op Knack aan een zeer voordelige prijs. Aan de snelle intekenaars op dit aanbod wordt een kleine accelerator aangeboden, zijnde een set van ‘bluetooth-oortjes’.  

Dat het duidelijk niet om de oortjes van het merk Apple gaat, is volgens hem voor iedereen duidelijk. De oortjes van het merk Apple worden immers gecommercialiseerd onder de naam ‘AirPods’. In zijn advertentie is geen sprake van ‘AirPods’, maar wel van ‘een set bluetooth-oortjes’. Meer expliciet kan het niet. Van vaagheid kan er volgens de adverteerder ook geen sprake zijn: de klager kan toch niet gaan verwachten dat expliciet wordt aangegeven dat het gaat over een set bluetooth-oortjes, niet van het merk Apple.  

Ook door de prijszetting van het aanbod – namelijk de al aangeboden 50% korting op een Knack-abonnement – wordt volgens hem in hoofde van de modale consument niet de verwachting gecreëerd dat deze bovenop deze forse korting nog eens gratis een set ‘AirPods’ (met een marktwaarde van ± 170 euro) zou krijgen.  

Dat de set bluetooth-oortjes, die wordt aangeboden, lijkt op de ‘AirPods’, is helemaal niet verwonderlijk. Door het wezen van het product (namelijk draadloze oortjes) lijken al deze oortjes van verschillende merken en makelij op elkaar.  

De bewering van de klager dat de ‘set bluetooth-oortjes’, precies de ‘trigger’ zou zijn voor de consument om in te tekenen op dit aanbod, wordt dan ook ten stelligste tegengesproken door de adverteerder. De ‘trigger’ om in te tekenen is precies de 50% korting op de abonnementsprijs.  

De adverteerder meent derhalve dat de gevoerde reclame noch misleidend, noch onfatsoenlijk is.  

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de reclame in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.  

Zij heeft vastgesteld dat de met de reclame aangekondigde promotionele actie betrekking heeft op een abonnement op het tijdschrift aan verminderde prijs, met daarbij een set bluetooth-oortjes als bijkomend welkomstgeschenk als men voor een bepaalde datum reageert.  

De Jury is vooreerst van mening dat de adverteerder in zijn reclame noch beweert, noch laat uitschijnen dat de bluetooth-oortjes die als welkomstgeschenk worden aangeboden van een specifiek hoogwaardig merk zouden zijn, maar zich ertoe beperkt om het op generieke wijze te hebben over “een set bluetooth-oortjes”.  

Zij is tevens van mening dat de hoofdboodschap van de reclame duidelijk betrekking heeft op het voordelige abonnement zelf en dat in casu in hoofde van de gemiddelde consument niet de verwachting wordt gecreëerd dat hij daar bovenop – als bijkomende welkomstgeschenk – een gratis set oortjes met een marktwaarde van ongeveer 170 euro zou ontvangen.  

Gelet op het voorgaande is de Jury van oordeel dat de reclame niet van aard is om de gemiddelde consument te misleiden op het vlak van de waarde van het promotionele product of zijn gebrek aan ervaring of kennis uit te buiten.  

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op deze punten.  

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten. 

Adverteerder: ROULARTA MEDIA GROUP
Product/Dienst: Knack
Media: Magazine
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  19/03/2019