ROULARTA MEDIA GROUP – 15/11/2010

Beschrijving van de reclame

De mailing, op datum van 24 augustus 2010, bevat een speciale aanbieding voor een abonnement op « Le Vif/L’Express » met een welkomstgeschenk (een mp4-speler) en een extra geschenk (een weerstation) als men zich abonneert binnen de 10 dagen. De brief bevat een beschrijving van de cadeaus en een bon waarop in kleine letters vermeld staat ‘Aanbod geldig tot 15/10/2010 voor nieuwe abonnees in België of zolang de voorraad strekt’.

Motivering van de klacht(en)

De klager heeft van Roularta een abonnementsaanbieding op “Le Vif/L’Express” ontvangen die, behalve financiële voordelen, ook een welkomstgeschenk beloofde bestaande uit twee elektronische voorwerpen.

De klager heeft zich meteen geabonneerd, maar hij heeft geen van beide geschenken ontvangen ondanks een brief en talrijke telefoons. Het gaat hier volgens hem duidelijk om bedrieglijk gedrag.

Nadat hij klacht had neergelegd bij de JEP heeft de klager uiteindelijk één van beide cadeaus (mp4) die zogezegd uit voorraad waren toch ontvangen.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat hij het abonnement van de klager niet kan verifiëren bij gebrek aan gegevens, maar normaal gezien sturen zij de welkomstgeschenken pas op na betaling van de eerste schijf van € 37,50.

Daarbij komt dat het beloofde weerstation midden september uit voorraad raakte. Gezien het weerstation een acceleratiepremie was en zij op het antwoorddocument onderaan ook ‘jusqu’à épuisement des stocks’ vermeld hadden, hebben zij de abonnee het hoofdgeschenk (de mp4-speler) toegestuurd en niet onmiddellijk een alternatief voorgesteld voor het weerstation.

Dit belet echter hoegenaamd niet dat zij de abonnee niet op één of andere manier willen of kunnen compenseren met een ander geschenk of extra gratis nummers.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat het om een gepersonaliseerde mailing gaat die een abonnement op Le Vif/L’Express aanbiedt met een welkomstgeschenk (een mp4-speler) en een bijkomend geschenk voor diegenen die binnen de 10 dagen antwoorden (een weerstation).

De Jury heeft tevens kennis genomen van de 2 bijgevoegde folders die de cadeaus beschrijven en van het antwoordformulier waarin in kleine letters vermeld wordt ‘jusqu’à épuisement des stocks’.

De Jury heeft ingevolge de klacht genoteerd dat de klager pas na het indienen van een klacht de mp4-speler heeft ontvangen, doch nog steeds het weerstation niet ontvangen heeft ondanks het feit dat hij binnen de 10 dagen heeft gereageerd. Dienaangaande deelde de adverteerder mee dat het weerstation uit voorraad is, maar dat terzake”jusqu’à épuisement du stock “vermeld wordt in het antwoordformulier. Er werd aan de klager niet meteen een alternatief voorgesteld, maar de adverteerder stelt dat heden voor (ander geschenk of extra gratis nummers).

De Jury is van mening dat loutere vermelding in kleine letters (‘jusqu’à épuisement des stocks’) in het antwoordformulier onvoldoende is. Dit dient duidelijk zichtbaar en leesbaar te worden vermeld en deze vermelding dient ook in de folders ter beschrijving van de cadeaus op een duidelijk leesbare en zichtbare wijze te worden meegedeeld, zodat deze voorwaarde niet aan de aandacht van de consument kan ontsnappen en hij terzake niet misleid kan worden.

Op basis van art. 88 en 90 van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, alsook de art. 3 en 5 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel heeft de Jury de adverteerder verzocht om deze reclame in de toekomst te wijzigen en bij gebreke daaraan deze niet meer te verspreiden.

De Jury verzocht tevens aan de adverteerder om in de toekomst zelf het initiatief te nemen om aan zijn klanten een alternatief voor het uitgeputte geschenk voor te stellen en niet te wachten tot er een klacht ingediend wordt.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing zal naleven.

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Gevolg

De adverteerder heeft bevestigd dat hij de beslissing zal naleven.

Adverteerder: ROULARTA MEDIA GROUP
Product/Dienst: Le Vif/L’Express
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  15/11/2010