ROULARTA MEDIA GROUP – 11/09/2001

Beschrijving van de reclame

Een radiospot laat, met op de achtergrond koorgezang, een mannenstem gelijk aan deze van een priester in een kerk horen die het volgende verkondigt : “En toen de uitverkorenen de vlakte betraden waren duizenden gelovigen toegestroomd en zij bejubelden en aanbeden hen, en de hoge priester gooide een muntstuk ten hemel en toen gebeurden er wonderen en miraculeuse reddingen”. Vervolgens zegt een andere mannenstem : “Binnenkort begint de hoogmis van het voetbal weer. Welke clubs verkeren in staat van genade? Wie keert terug naar de hel? Lees het in de Competitie Special van Sport Voelbalmagazine, de voetbal-bijbel , vanaf donderdag 9 augustus bij uw dagbladhandelaar”.

Een TV-spot toont achtereenvolgens de volgende beelden met de volgende teksten : De verlichting van een voetbalstadion en vervolgens het voetbalveld, met als titel « De Tempel », de scheids- en lijnrechters met als titel « De Hoge Priesters », de supporters met als titel « Het Koor », een valpartij met als titel « De Consecratie », een voetbalspeler met de handen in het haar met als titel « Het Lijden » en vervolgens verschijnt de titel « De Bijbel » waarna men een exemplaar van de Competitie Special van Voetbalmagazine toont en een stem vervolgens aankondigt : “Uw onfeilbare gids in het nieuwe voetbalseizoen, vanaf 9 augustus bij uw dagbladhandelaar ».

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is kwetsend omdat religieuze begrippen belachelijk worden gemaakt.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het uitgangspunt van de campagne het gegeven was dat de competitiespecial, het meest volledige werk onder de bijlages dat gepubliceerd wordt in de pers, een leidraad is, kortom de voetbalbijbel die op een ironiserende toon wordt gebracht zonder aanstootgevend te zijn. De adverteerder benadrukt dat het topvoetbal door de supporters ook werkelijk beleefd wordt als een religie en hij dit aan de hand van een aantal iconen heeft willen illustreren, waarvan verschillende niet exclusief betrekking hebben op het katholieke geloof. De spots werden uitgezonden op momenten waarop de programma's zich richten tot de doelgroep die deze ironische vergelijking wel begrijpt.

Jurybeslissing

Na onderzoek en rekening houdend met de meegedeelde informatie was de Jury de mening toegedaan dat deze reclame niet van aard is godsdienstige overtuigingen ten gronde te kwetsen. De termen die gebruikt worden maken deel uit van het dagdagelijks taalgebruik en de analogie die aangewend wordt dient duidelijk om de plechtigheid van een voetbalmatch te illustreren zonder spot te drijven of zich misprijzend uit te laten over de katholieke godsdienst. Daar er tevens geen inbreuken konden worden vastgesteld op de toepasselijke wettelijke en zelfdisciplinaire bepalingen, was zij van oordeel geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: ROULARTA MEDIA GROUP
Product/Dienst: Voetbalmagazine
Media: TV, Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  11/09/2001