ROULARTA MEDIA GROUP – 03/06/2020

Beschrijving van de reclame

De spot toont in beide versies achtereenvolgens beelden van:

 • twee meisjes die elkaars gezicht met lippenstift bekladden;
 • een jongen die met een stift op de muur tekent;
 • een jongen en een meisje die elkaar met meel bestrooien bij het maken van deeg;
 • een zelf met modder besmeurde jongen die modder uitsmeert op de kop van een hond;
 • twee jongens die een apparaat openbreken met een schroevendraaier;
 • jongeren die met drie op een crossfiets balanceren in een keuken;
 • een jonge vrouw die staat te telefoneren naast een beschadigde wagen;
 • een moeder die haar dochter omhelst.

VO: “Mama zijn. ’t Is niet elke dag een feestje.
(versie 1) Daarom verwent Libelle jou deze Moederdag ‘ns extra. Doe deze week mee aan onze wedstrijd en misschien leggen we jou een heel jaar lang elke maand in de watten.
(versie 2) Tijd om je mama te tonen dat je haar echt graag ziet, met een gepersonaliseerd postkaartje. Ga snel naar libelle.be, want de eerste 5000 mama’s krijgen ook nog een prachtige sjaal cadeau.
Libelle, graag leven, graag zien.”

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar de scène waarin een hond met slijk/zand wordt besmeurd door een kind. Hij vindt de reclame echt niet kunnen en een verkeerd signaal naar onze kinderen over hoe om te gaan met dieren.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat het spotje als doel had moeders in de bloemen te zetten naar aanleiding van Moederdag. Hij gaf aan dat de baseline van het spotje is ‘Moeder zijn is niet altijd een feestje’, en dat men in het spotje kinderen van verschillende leeftijden te zien krijgt, die allen kattenkwaad of stomme dingen aan het uithalen zijn, zoals onder meer:

 • elkaar bekladden met de lippenstift van mama;
 • in de keuken met bloem knoeien;
 • de auto van mama in de prak rijden;
 • en ook een jong kind dat niet alleen zichzelf met modder besmeurt, maar ook een hond.

Het spotje eindigt met het beeld van een moeder die ondanks alle ‘verkeerde’ dingen die haar kinderen uitspoken, hen terug in de armen sluit. Kortom: moeder zijn is niet altijd een feestje.
De adverteerder meent dan ook dat de klager duidelijk de boodschap van het spotje verkeerd begrepen heeft. Het in beeld gebrachte gedrag van het kind, dat zijn hond/speelkameraadje met modder besmeurt, wordt immers geenszins door het blad aangemoedigd. De storyline is volgens hem duidelijk: kinderen zijn niet altijd braaf en perfect, waardoor moeders het soms lastig te verduren hebben.
De adverteerder is dan ook van oordeel dat hij geen verkeerd signaal uitstuurt, in tegenstelling tot wat de klager beweert. Hij meent dat we er als maatschappij toch niet aan voorbij kunnen gaan dat kinderen met huisdieren af en toe ‘verkeerd’ omgaan. Voor hen zijn huisdieren speelkameraadjes en spelen die huisdieren een rol in hun spel/kattenkwaad. Voor zoveel als nodig, merkte hij nog op dat de hond in kwestie helemaal niet ongelukkig lijkt met de modder op zijn vel en dat er geen sprake is van ‘mishandeling’ van het dier.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de tv-spot in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

Zij heeft vastgesteld dat deze spot naar aanleiding van Moederdag naast een jongen die met een stift op de muur tekent en een jongen en een meisje die elkaar met meel bestrooien bij het maken van deeg onder meer ook een zelf met modder besmeurde jongen die modder uitsmeert op de kop van een hond toont, om te besluiten met de voice-over: “Mama zijn. ’t Is niet elke dag een feestje.”.

Zij heeft er ingevolge het antwoord van de adverteerder onder meer nota van genomen dat deze beoogde weer te geven dat kinderen niet altijd braaf en perfect zijn, waardoor moeders het soms lastig te verduren hebben.

De Jury is van mening dat de scène met de hond in kwestie duidelijk aansluit bij deze verhaallijn en aldus het getoonde gedrag niet voorstelt of goedkeurt als na te streven of na te bootsen gedrag.

Zij is daarnaast van mening dat de jongen en de hond in beeld worden gebracht als twee speelkameraden die samen aan het spelen zijn.

De gebruikte beelden roepen derhalve volgens de Jury geen dierenmishandeling of ander onbehoorlijk gedrag ten aanzien van dieren op en zijn evenmin van aard om door de gemiddelde consument te worden opgevat in de betekenis die de klager daaraan geeft.

In deze context is de Jury van oordeel dat de reclame in kwestie niet van aard is om gewelddadig, illegaal of antisociaal gedrag te tolereren of aan te moedigen en evenmin getuigt van een gebrek aan een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in hoofde van de adverteerder op dit punt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft de Jury derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren op dit punt.

Gevolg

Aangezien geen hoger beroep werd ingesteld, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ROULARTA MEDIA GROUP
Product/Dienst: Libelle
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  03/06/2020