ROSSEL – 27/09/2005

Beschrijving van de reclame

In een radiospot hoort men een vrouw biechten.
Vrouw : Mon père, j'ai péché.
Priester: Contre quel commandement mon enfant
Vrouw : J'ai trompé mon mari
Priester : : quoi, les Zèbres ont encore gagné. Sacré Matthijsen Combien de fois mon enfant ?
Vrouw :D'innombrable fois mon père,
Priester :Mon Dieu, Daneels a été rappelé à Rome.
Vrouw : Mais seulement en pensée.
Priester : Tiens, il y a un hôtel dans l'abbaye d'Orval. Bonne idée. Heu…Pour votre pénitence, vous me réciterez 3 fois je vous salue Marie et 3 fois 7Dimanche, enfin je veux dire 3 fois Notre Père.
Vrouwenstem : 7Dimanche, le nouveau journal du Dimanche. A emporter gratuitement dans chaque commerce ouvert le dimanche.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is denigrerend tav de katholieke godsdienst.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder liet gelden dat het om een spot gaat met een humoristisch karakter teneinde een persproduct aan te prijzen. Hij is de mening toegedaan dat deze spot in geen geval denigrerende elementen bevat tav de katholieke godsdienst. Hij benadrukte dat hij deze spot voorgelegd heeft aan het aartsbisdom die geen bezwaren had.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de spot gecreëerd werd met een humoristische knipoog. Zij is van oordeel dat deze spot in zijn geheel niet van aard is om de basiswaarden van de katholieke godsdienst ten gronde te kwetsen of godsdienstige overtuigingen in diskrediet te brengen. Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke en/of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Adverteerder: ROSSEL
Product/Dienst: 7Dimanche
Media: Radio
Onderzoekscriteria: Fatsoen en goede smaak, Andere
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  27/09/2005