ROSSEL – 24/09/2008

Beschrijving van de reclame

De advertentie toont ‘le penseur de Rodin’ die een revolver in zijn mond stopt. Titel: « Chaque vendredi dès le 12 septembre, découvrez 500 chefs d’œuvre de l’art belge. Et uniquement belge. »
Onderaan bevindt zich bijkomende informatie over de 10 boeken, exclusief voor de lezers van ‘Le Soir’.

Motivering van de klacht(en)

Sommige kinderen lezen Le Soir Magazine, ze raadplegen het tv-programma, proberen de spelletjes, gebruiken soms de artikels voor hun schooltaken en de jongsten (4jaar) knippen de schone prentjes uit en stellen veel vragen.In dat opzicht, is pagina 27 choquerend. Dagelijks worden we geconfronteerd met de problemen van de jeugd (geweld, alcohol, sex en zelfmoord). We moeten nu al tv-programma’s en Internet controleren en voortaan nu ook een “gezinsblad”.

Jurybeslissing

De adverteerder liet gelden dat zelfs als kinderen in contact kunnen komen Le Soir Magazine, dit magazine geenszins bestemd is voor kinderen.

De adverteerder liet weten dat er geen andere klachten waren ivm deze advertentie, maar hij verontschuldigt zich tegenover de klager indien deze afbeelding hem gechoqueerd heeft.

De adverteerder deelde mee dat deze reclame twee werken toont die de reactie weergeven van de auteurs in kwestie die niet Belgisch zijn en dus niet tentoongesteld zullen worden tussen de uitsluitend Belgische kunstwerken, opgenomen in de bloemlezing aangeboden door de krant Le Soir. De adverteerder benadrukte dat deze reactie vrijwillig overdreven is (tweede graad) en dat kinderen deze buitensporigheden gewoon zijn daar deze al verschillende decennia’s gebruikt worden in films en tekenfilms die speciaal voor kinderen bestemd zijn (wapengebruik in alle maten en soorten, in de afgrond springen enz.).

De adverteerder benadrukte dat de campagne maar één gedraging toont en niet het resultaat ervan en dat de betrokken media, bewust van hun sociale verantwoordelijk tegenover het publiek in het algemeen en specifiek tegenover de kinderen, van mening zijn dat ze de deontologie hebben gerespecteerd.

De Jury heeft genoteerd dat Le Soir magazine niet gericht is naar kinderen en zij is derhalve van oordeel dat er geen inbreuken zijn op dit vlak.

De Jury is van oordeel dat de visual heel expliciet is. Zelfmoord wordt in die mate gesuggereerd dat men deze gedraging banaliseert. De Jury is van oordeel dat deze visual niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Op basis van Art. 1, al 2 van de ICC code en van de punten 1 en 5 van de JEPaanbevelingen inzake de afbeelding van de mens, heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze advertentie niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft de beslissing van de Jury aanvaard en heeft de publicatie van de reclame stopgezet.

Aangezien gen hoger beroep werd aangetekend, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ROSSEL
Product/Dienst: Le Soir Magazine
Media: Dagblad
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  24/09/2008