ROSSEL – 02/05/2018

Beschrijving van de reclame

De startpagina van de website van de adverteerder bevat een advertentie met: het logo van de adverteerder, “abonnement + Vélo électrique”, in een blauwe cirkel de doorgestreepte prijs van 1895€ en daaronder 695€, de foto van een fiets en een knop “J’en profite”.
Als men hierop klikt, komt men op de actiepagina met onder andere de tekst “Offrez-vous un nouveau vélo électrique Minerva à 695 € avec votre abonnement au Soir” en verder onderaan “Avec votre nouvel abonnement au Soir dès 29€/mois, profitez d’un vélo électrique Minerva à 695€ au lieu de 1895€.” evenals “3 offres disponibles
Votre vélo à 695€ + votre abonnement (24 mois):

  • 100% numérique à 29€/mois
  • Numérique & papier le(s) jour(s) de votre choix, à partir de 32€/mois
  • Numérique & papier tous les jours, à 48€/mois”.

Motivering van de klacht(en)

De klager verwees naar een promotie voor een abonnement met een fiets waarbij hij verrast heeft vastgesteld dat de prijs van het maandabonnement van 13 euro (maandabonnement digitale versie) naar 29 euro gaat, en dit bovendien voor 24 maanden. Volgens hem gaat het om een verborgen meerkost van 390 euro en om een misleidende reclame.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder verduidelijkte:

- dat hij niet overging tot een promotie van zijn normaal abonnement maar tot een gezamenlijk aanbod van de verkoop van een fiets en een abonnement Vélo 2018 op de krant Le Soir; - dat dit aanbod gepaard gaat met het ontbreken van een abonnement aan de normaal gangbare prijs en het nemen van een speciaal abonnement, aan een hogere prijs en vooral niet opzegbaar gedurende 24 maanden. De prijs van het gezamenlijk aanbod en dus eveneens van de aangeboden korting op de fiets zijn eveneens in functie van het type van de aangekochte fiets;
- dat in dit kader de verkoper zijn eigen verkoopsvoorwaarden kan opstellen en helemaal niet verplicht is om hier een basistarief in op te nemen dat geen betrekking zou hebben op de voorwaarden van het aanbod in kwestie.

Hij voegde eveneens toe dat de besparing voor de klant 816€ bedraagt ten opzichte van het normale tarief. Dit wil zeggen dat het verschil tussen het totale bedrag dat hij betaalt en het tarief (van een abonnement van 24 maanden + normale waarde van de elektrische fiets) 816€ is.

Hij voegde toe dat dit type van gezamenlijk aanbod en verhoging van de abonnementsprijs in functie van de korting op de prijs van het voorwerp dat gekoppeld is aan een abonnement op een dienst zeer gebruikelijk is in de wereld van de telecommunicatie en de media. Volgens hem worden op het internet, het platform voor de aankoop van het gezamenlijk aanbod, alle voorwaarden van het aanbod helemaal meegedeeld aan de klant van zodra hij deze wil kennen, alvorens over te gaan tot de eventuele aankoop zelf uiteraard.

Jurybeslissing

De Jury heeft kennisgenomen van de banner in kwestie en van de klacht die daarop betrekking heeft.

De Jury is van mening dat de gemiddelde consument bij het zien van de vermelding “abonnement + Vélo électrique” evenals de prijs van 695€ die de doorgestreepte prijs van 1895€ vervangt op de banner zal denken dat hij in totaal 1200€ zal besparen.

Bij het raadplegen van de actiepagina op het internet waar men terechtkomt als men op de banner klikt, heeft de Jury echter vastgesteld dat men kan genieten van een elektrische fiets tegen betaling van 695€ met een nieuw abonnement op Le Soir vanaf 29€/maand (in het geval van een 100% digitaal abonnement dat normaal 13€/maand kost) en dit gedurende 24 maanden.

Zij heeft derhalve vastgesteld dat de effectieve besparing die gerealiseerd kan worden dankzij de actie geen 1200€ betreft maar maximum 816€.

Ingevolge het antwoord van de adverteerder heeft de Jury er nota van genomen dat deze bevestigt dat de actie bestaat uit een gezamenlijk aanbod van de verkoop van een fiets en een abonnement op de krant onder de voorwaarde dat men een abonnement neemt aan een hogere prijs dat niet opzegbaar is gedurende 24 maanden.

Zij heeft er eveneens nota van genomen dat de adverteerder meedeelde dat dit type van gezamenlijk aanbod en verhoging van de abonnementsprijs in functie van de korting op de prijs van het voorwerp dat gekoppeld is aan een abonnement op een dienst zeer gebruikelijk is in de wereld van de telecommunicatie en de media.

De Jury is echter van mening dat het aanbod in kwestie, waarvan de voorwaarden overigens duidelijk uiteengezet worden op de webpagina’s gewijd aan de actie, niet overeenstemt met wat de communicatie op de banner suggereert door de combinatie van de verschillende tekstuele en visuele elementen.

De Jury is derhalve van oordeel dat de banner van aard is om de gemiddelde consument te kunnen misleiden over de draagwijdte van de actie.

Gelet op het voorgaande en op basis van artikels 3 en 5 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en artikels VI. 97 en 99 van het Wetboek van economisch recht, heeft de Jury de adverteerder verzocht om de betrokken reclame te wijzigen en bij gebreke hieraan deze niet meer te verspreiden.

Gevolg

De adverteerder deelde mee dat hij niet meer zal communiceren over deze actie en dat hij rekening zal houden met de Jurybeslissing voor de toekomst.

Adverteerder: ROSSEL
Product/Dienst: Le Soir
Media: Internet
Onderzoekscriteria: Eerlijkheid, Waarachtigheid
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  02/05/2018