ROGER&ROGER – 30/09/2008

Beschrijving van de reclame

Een TV spot toont een kind die zich achter een boom plaatst en zich vervolgens vasthoudt aan de kofferbak van een pick-up (met de Croky papegaai als bestuurder) die vertrekt teneinde zijn armen te verlengen. Vervolgens zien we de jongen in de pick up zitten met verlengde armen waarop zich vele tattoos bevinden.
Tekst en stem: Verzamel 30 tattoos met Croky. Daar heb je veel plaats voor nodig.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame is onverantwoord. Zij is gericht tot kinderen die nog niet het vermogen hebben om deze boodschap figuurlijk op te vatten en te begrijpen dat deze reclame gerealiseerd werd met trucage.

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder benadrukte dat hij met de spot nooit de bedoeling had om jongeren te overtuigen om hun armen te verlengen. Hij deelde mee dat in de spot codes gebruikt worden zoals die in zoveel films en tekenfilms gebruikt worden. Kinderen en jongeren begrijpen deze codes heel goed en beseffen de humor ervan. De boodschap is dat je veel tattoos bij Croky kan verzamelen, hetgeen op een entertainende en verrassende manier vertaald wordt en ook in de baseline gebruikt wordt (30 croky tattoos, daar heb je veel plaats voor nodig’). Hij stelde alleen maar positieve reacties van zowel ouders als kinderen te hebben ontvangen, hetgeen hem ondersteunt in de overtuiging dat kinderen, die tal van films en tekenfilms zien, de boodschap begrijpen.

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat deze spot een kind toont die zich achter een boom plaatst en zich vervolgens vasthoudt aan de kofferbak van een pick-up die vertrekt teneinde zijn armen te verlengen.

Rekening houdend met de huidige maatschappelijke context en vanuit haar bekommernis om de perceptie van kinderen, is de Jury van oordeel dat deze spot een gevaarlijke gedraging toont, hetgeen niet getuigt van een behoorlijk maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Deze scène is volgens de Jury strijdig met verschillende bepalingen:
- art. 1.al 2 en art. 17 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC)
- art. 1 van de code voor reclame-ethiek van de CSA
- punten 8 en 9 van de ethische code voor audiovisuele reclame bestemd voor kinderen.
- art. 98,5°d van het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2005 tot coördinatie van de decreten betreffende de radio-omroep en televisie
- art. 13,4° van het decreet van 27 februari 2003 betreffende radio-omroep in de Franse Gemeenschap.

Gelet op wat voorafgaat , heeft de Jury aan de adverteerder verzocht om deze spot niet meer te verspreiden.

De adverteerder stelde hoger beroep in tegen deze Jurybeslissing.

De Jury van hoger beroep heeft het verzoek tot hoger beroep ontvankelijk en gegrond verklaard.

De Jury van hoger beroep is van oordeel dat het in casu duidelijk om een fictieve scène gaat die niet van aard is om letterlijk opgevat te worden door kinderen en hen er niet toe zal aanzetten om dezelfde gedraging uit te proberen. Zij is van oordeel dat kinderen en jongeren deze boodschap probleemloos kunnen ontcijferen en deze derhalve niet maatschappelijk onverantwoord overkomt.

Bij gebreke aan inbreuken op wettelijke of zelfdisciplinaire bepalingen, heeft zij derhalve gemeend geen opmerkingen te moeten formuleren.

Deze beslissing van de Jury van hoger beroep is definitief.

Adverteerder: ROGER&ROGER
Product/Dienst: Croky
Media: TV
Onderzoekscriteria: Sociale verantwoordelijkheid
Initiatief: Consument
Categorie: Voedingsmiddelen
Type beslissing: Geen opmerkingen
Datum afsluiting:  30/09/2008