ROGER WARIN & FILS – 26/07/2008

Beschrijving van de reclame

Een advertentie toont 2 wagens van het merk (Mazda 3 E-motion en Mazda BT50), met ernaast de vermelding van de prijs en technische eigenschappen van de Mazda 3 E-motion en een slogan naast de Mazda 3 E-motion).
Onderaan, de vermelding van de CO2-uitstoot van de 2 wagens en de coördinaten van de adverteerder.

Motivering van de klacht(en)

Deze reclame vermeldt niet het verbruik van de beide wagens. Dus is er een inbreuk op het K.B. van 05.09.2001.
 

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder heeft meegedeeld dat het gemiddelde verbruik van de Mazda 3 1300 cc en van de 1600 CDVI respectievelijk 6,7l/100km en 4,7l/100km bedragen. Voor wat betreft de Mazda BT 50, heeft hij verduidelijkt dat het hier om een bedrijfswagen gaat.

Jurybeslissing

De Jury heeft dadelijk genoteerd dat de BT 50 een bedrijfvoertuig is en dat het K.B. van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van informaties m.b.t. het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot t.a.v. de consumenten bij het commercialiseren van nieuwe particuliere wagens, niet van toepassing is.

Anderzijds, voor wat betreft de Mazda 3 E-motion (1,3l – 1,6 scVI, 90 pk), heeft de Jury opgemerkt dat de advertentie enkel gegevens weergeeft m.b.t. de CO2-uitstoten en niet de gegevens m.b.t. het gemiddelde brandstofverbruik. Dit is tegen het voornoemde Koninklijk Besluit.

Dus, heeft de Jury gevraagd aan de adverteerder deze advertentie conform te maken aan het voorgenoemd Koninklijk Besluit en bij ontstentenis het niet meer te verspreiden.

De adverteerder heeft bevestigd dat hij kennis heeft genomen van de regels voor wat betreft de CO2-normen en het brandstofverbruik m.b.t. de wagens in de reclame. Hij engageert er zich formeel toe vanaf heden alles te controleren m.b.t. de clausules die van toepassing zijn.

Bij gebrek aan hoger beroep, werd dit dossier afgesloten.

Adverteerder: ROGER WARIN & FILS
Product/Dienst: Mazda
Onderzoekscriteria: Wettelijkheid, Milieu
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  26/07/2008