ROES OPTIEK – 19/03/2019

Beschrijving van de reclame

De afbeelding van de reclame toont de benen van een vrouw met een korte jurk en hoge hakken en een man met een bril die onder de jurk van de vrouw kijkt.  

Motivering van de klacht(en)

De klager vraagt zich af of dit de boodschap is die we in de maatschappij willen brengen (voyeurisme?, de vrouw als lustobject?) en of dit is hoe we respectvol omgaan met het andere geslacht. Hij haalt aan dat deze reclame metershoog aan de etalage hangt aan een bushalte in een drukke straat en meent dat zulke reclame anno 2019 niet meer kan.  

Standpunt van de adverteerder

De adverteerder deelde mee dat hij de klacht ter harte heeft genomen en de reclame in kwestie heeft laten weghalen.  

Jurybeslissing

De Jury heeft vastgesteld dat de reclame voor brillen de benen toont van een vrouw met een korte jurk en hoge hakken en een man met een bril die onder de jurk van de vrouw kijkt.  

De Jury is vooreerst van mening dat de wijze waarop de vrouw wordt afgebeeld in deze reclame voor mannenbrillen van aard is om haar tot een lustobject te herleiden.  

De Jury is tevens van mening dat de reclame van aard is om te kunnen worden gepercipieerd als een goedkeurende verwijzing binnen het kader van een commerciële communicatie naar voyeurisme, een strafrechtelijk sanctioneerbare gedraging.  

Rekening houdend met de manier waarop in casu het lichaam van de vrouw en de verhouding tussen de man en de vrouw afgebeeld worden, is de Jury derhalve van oordeel dat de reclame niet alleen de menselijke waardigheid van de vrouw aantast, maar ook van aard is om maatschappelijk laakbaar gedrag te tolereren.  

Gelet op het voorgaande en op basis van artikel 4, alinea’s 1 en 3 van de Code van de Internationale Kamer van Koophandel en punten 2, 3, 4 en 5 van de JEP-regels inzake de afbeelding van de mens, heeft de Jury de adverteerder derhalve verzocht om de reclame niet meer te verspreiden. 

Gevolg

In dit verband heeft de Jury er nota van genomen dat de adverteerder de reclame in kwestie reeds heeft laten verwijderen.  

Adverteerder: ROES OPTIEK
Product/Dienst: Brillen
Initiatief: Consument
Datum afsluiting:  19/03/2019